Справедлив процес за Иван Славков

До: Главен прокурор на Република България, Председателя на ВСС, Инспекторат към ВСС, Министъра на правосъдието, Председателите на ПГ в НС, Председателя на Комисия по правни въпроси към НС, Председателя на Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към НС, Депутатите в ЕП, Техни Превъзходителства Посланиците в Република България на страните-членки на ЕС, Русия и САЩ, Български хелзинкски комитет, Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Център за човешките права, Български адвокати за правата на човека, Център за изследване на демокрацията, Институт „Отворено общество”

П Е Т И Ц И Я в подкрепа на Г-н Иван Стоянов Славков

О Т Н О С Н О: Искане за честен, справедлив и открит процес за човек, който търси справедливост и защита, като всеки един гражданин на Република България и Европейския съюз.

С тази подписка ние, гражданите на Република България, искаме да подкрепим г-н Иван Стоянов Славков и апелираме за честен и справедлив процес.
Познавайки човекът, общественикът и бизнесменът Иван Славков и следейки отблизо случващото се с него през последните 3 години и 3 месеца, ние все повече се убеждаваме, че в България е нарушено основното конституционно право на всеки гражданин на справедлив съдебен процес. Ограничено е основното човешко право на защита от произвола на институциите, правораздавателната и правоохранителна система. Всеки може да бъде оклеветен и осъден. Може насилствено да ти бъде отнето имуществото, заради скалъпени обвинения. Всеки може да изгуби работата си и да бъде лишен от правото да работи и да се издържа. Всеки може да бъде лишен от сигурност за себе си и семейството си. От случващото се с г-н Славков се налага извода, че в България и до днес действа роденият в годините на прехода уникален български вид правораздаване – „неудобният някому, да бъде отстранен от пътя”. Не е важно има ли престъпление и доказателства. Важно е кой на кого е наредил преследване, кой на кого има зъб и кой на кого е задължен. Ние сме убедени, че посегателството над правата на един човек е посегателство върху правата на всички нас. Ние сме обезпокоени, че  това, което се случва с г-н Иван Славков, който бе „посочен с пръст” и бе заклеймен като „престъпник“ чрез нерегламентирани и незаконни механизми и начини – това може да се случи с всеки ЕДИН от НАС! Сериозно посегателство срещу правата на гражданите е възможността присъдата да се основава и само на доказателства, събрани по конспиративен и таен начин. Така може да се стигне до присъда, постановена изцяло върху доказателства, които страните имат ограничени възможности да проверяват. Ние питаме, как са гарантирани правата на гражданите и предотвратяването на възможни злоупотреби и използване на МВР и другите правоохранителни органи за разчистване на лични, политически или икономически сметки? Дори без да се задълбочаваме в детайлите, в случая с г-н Славков се налага точно този извод. Изхождайки от действията или бездействията на „правораздавателните органи” и явното нарушаване на процедури и нормативни актове и то от длъжностни лица. Арогантността, подигравателното и наглото поведение на хора в униформи и служители на Темида, чувството им за безнаказаност и самоиздигането им над Закона, ни кара да се съмняваме във възможността за справедливост в България. Или в България продължава да се прилага принципа и инструментариума на фалшивия Сталински наказателен „процес”, който пренебрегва всички гаранции за правата на гражданите и свежда процеса до изпълнение на партийни директиви по целесъобразност. Ние не сме убедени, че в случая с г-н Иван Славков, правораздаването е в съответствие с фундаменталните принципи на наказателния процес в цивилизованите демократични държави, а именно да установява справедлив баланс между репресивната мощ на държавата и възможностите за ефикасна защита на гражданите. Винаги трябва да се има предвид, че липсата на подобен
баланс и на гаранции срещу злоупотреба с власт могат да доведат до необоснована репресия срещу невинни граждани, които са неудобни по една или друга причина на властимащите.

За това ние настояваме:

1. Да се образува проверка на дейността на длъжностните лица - прокурор Стефка Якимова от Апелативна прокуратура град Варна, прокурор Йорданка Стайкова от Окръжна прокуратура град Варна, Димитър Димитров – директор на ОД на МВР-Варна, Диян Нанов – бивш зам. директор на ОД на МВР-Варна, Панайот Вълчев – дознател по ДП №130/2008г., и при доказване на извършени от тях престъпления да бъде образувано ДП.

2. Да бъдат изпратени Ваши представители, пред които най-обстойно да бъдат предоставени всички доказателства за извършени престъпления, с които разполага защитата на г-н Славков.

3. На следващите заседания по дело на г-н Славков, първото от които е насрочено за 24 януари 2012г., да присъстват представители на институциите и организациите, които представлявате.

Вярваме в Правосъдието, но с всеки изминал ден и с всяко едно действие от страна на хората, които трябва да му служат, доверието ни се стопява! Надяваме се с действията си да ни докажете, че България е
правова държава!


Инициативен комитет    Свържете се с автора на петицията