Подписка в подкрепа на спорта в гр. Тетевен

Инициирана от Волейболен клуб Тетевен Волей,
в подкрепа на спортните клубове и всички спортуващи на територията на Община Тетевен,
във връзка с предоставянето на нормален регламентиран достъп
до спортните съоръжения в ”Спортен комплекс Георги Бенковски”, гр. Тетевен,
който достъп към момента липсва !!!