Да спасим лесопарк "Калето" в град Берковица

дддд.jpg

Драги граждани на Берковица, приятели на града и бъдещи гости, лесопарк "Калето", намиращ се на метри от центъра на града, вече повече от 15 години е занемарен и потънал в бурени и дървета. Античната крепост, намираща се на върха му, вече не се вижда, няма я и красивата гледка към град Берковица и заобикалящите я гори и планински възвишения.

Инициативна група "Заедно за Берковица" реши да създаде тази петиция с цел да насърчи и покаже на местната управа, че тя не трябва да пренебрегва лесопарка и неговата поддръжка, че той е неразделна част от града ни и гражданското общество си го иска обратно - чист, устроен, символ на града и притегателен обект за развитието на туризма в региона.

Наясно сме, че грижите за парка може да са трудно осъществими поради различни причини, свързани с терени, горски масив и т.н., но искаме тези причини да бъдат оповестени, за да бъдат предприети действия по тяхното решение и отстраняване.

Петицията съдържа и няколко малки предложения (лесно постижими и неизискващи голям финансов реурс), с които целим да насочим и подпомогнем работата на Общината в бъдещото им дело. Пълният текст на тези предложения, както и други такива може да видите на следния адрес - ЛИНК.

1. Отстраняване на бурените и изникналите дървета на моста, водещ към бившия хотел "Балкантурист". Отстраняване на бурените по перилата му и засаждане на различни растения, съобразени с грижите за тях.

2. Почистване на стълбите, водещи към бившия хотел "Балкантурист" и обособяването им като такива, чрез засаждане на ниски храсти и подходящи растения в предвидените за това места.

3. Подкастряне и разчистване на растителността около пътя по протежението на целия лесопарк и пътя към върха, с цел да бъде разширен и по този начин да бъде осигурена безопастността и видимостта за преминаващите от там коли и пешеходци.

4. Поставяне на пейки/места за отдих по протежение на пътя в лесопарка на определени за това места.

5. Поставяне на кошчета за боклук около местата за отдих и тяхното ежеседмично почистване. Поставяне на контейнер за боклук или такива за разделно събиране на боклук при разширението под бившия ресторант "Ловен дом".

6. Обособяване на екопътеки в лесопарка. Разчистване на вече съществуващите такива, поставяне на информационни табели, свързани с флората, фауната и историческото минало на местността, както и нужната маркировка.

7. Разчистване на района около крепостта на върха. Подкастряне / премахване на пречещите дървета и храсти, разчистване и разширяване на пътеката към върха на лесопарка. Разкриване на запазените части от проведените разкопки, разчистване на пътеките около крепостта и поставянето на информационни табели, свързани с нейната история.

8. Нужда от работеща чешма под/на върха на подходящо място според съществуващия водопровод.

 

Апелът ни е отправен към всички Вас - граждани и приятели на Берковица, управата на града и към тези, които милеят за природата и културното наследство на България. С общи, минимални и поетапни действия, можем да превърнем рушащия се парк в китно място за почивка на метри от центъра на нашия град.

Институциите съществуват в служба на хората, тяхната работа трябва да бъде основана на стремеж към развитието на поверения им град, както и към повишаване на стандарта на живот на населението в съответната област. Разбира се, Общината трябва да бъде подпомагана от гражданското общество и по този начин, с единомислие и обединени сили, с малки стъпки можем да сътворим големи блага.

Надяваме се да получим адекватна информация за бъдещето на парка, за проблемите, свързани с него и защо повече от 15 години той е изоставен от местната администрация.

Повече информация може да видите на следните страници:

Инициатива "Спаси Берковица"

Група "Заедно за Берковица"

Да възродим берковския лесопарк "Калето"

Страница на Берковица

 

За контакт: spasi.berkovitsa@gmail.com

 


"Заедно за Берковица"    Свържете се с автора на петицията