За въвеждане на регулация за свободно разхождане на кучета в части от Борисовата градина

Коментари

#2

Смятам, че трябва да има възможност да може да се отглеждат кучетата в адекватна градска среда, така че да има хуманно и здравословно за животните отношение и грижи, балансирано с интересите на останалите жители и гости на София, посещаващи Борисовата градина.

Мария Несторова (София, 2024-05-23)

#22

Смятам, че така е редно и възпитателно.

Елена Акрабова (София, 2024-05-23)

#26

Подписвам, защото тази промяна е нужна и лесна за осъществяване. Особено приветствам идеята за часови пояс за свободно пуснати кучета в зони далече от детска площадка и централни алеи - действителността е такава, че преди 8:30-9:00 сутрин, зиме и лете, в дъжд, сняг или хубаво време паркът е пълен преобладаващо, да не кажа почти изцяло със стопани и кучета.

Ina Gencheva (Sofia, 2024-05-23)

#30

Съм добър човек и изряден гражданин, осиновените ми кучетата са добри и не искам да се чувствам като човек "трета ръка" в парка

Милена Тенчева (София, 2024-05-23)

#35

Смятам,че животните също имат права и те трябва да бъдат зачитани и уважавани .

Славяна Йорданова (София, 2024-05-23)

#39

Подписвам, защото смятам, че след като Столична община въвежда толкова много ограничения за хората, които имат кучета би следвало да осигури място в парковете и за тях. Борисовата градина е достатъчно голям парк и освен централната зона, където кучетата нямат място може да се помисли за тяхното присъствие в по-страничните части. Паркът е за всички жители на столицата и трябва да има подходящо функционално зониране, така че да е достъпен за различни посетители.

Деница Михайлова (София, 2024-05-23)

#41

Трябва да се научим на отговорност. Аз съм възпитана и моето куче също, да спазвам реда в публичното пространство и да не наранявам никого. Когато разхождам кучето си дори не говоря и не си поглеждам телефона. Той е голдън ретривър. Трябва много да тича. Невъзможно е на каишка да следвам неговия ритъм. И никога не е наранил никого за всичките ни 9 години заедно досега.
Трябва да се научим да живеем заедно.

Силвана Якимова (София, 2024-05-23)

#52

Съм "за" исканията на петицията!

Петър Сяров (София, 2024-05-23)

#56

Смятам исканията, изложени в петицията за легитимни.

Марта Янева (София, 2024-05-23)

#73

Подкрепям гореизложеното.
Спазване на правата и предоставяне на еднакви възможности за всички.
Борисовата градина е достатъчно голяма и в нея има място за всички. Също така, общината трябва да се откаже от навика си първа да налага отраничения, без преди това да е дала смислени и реални решения.

Ангелина Присадашка (София, 2024-05-23)

#76

Подписвам, защото така се постъпва в цивилизованата част от света - нужни са правила, които да зачитат всички интереси и нужди, а не ограничения, резултат от безхаберие и невежество

Александра Семерджиева (София, 2024-05-23)

#78

Нито аз, нито домашните ми любимци сме престъпници и не е редно да подлежим на глоба, защото се разхождаме!!!
Животните имат нужда да изразходват енергията си и да се социализират. Паркът е достатъчно голям, за да има място за всички.

Елия Златарева (София, 2024-05-23)

#85

Напълно подкрепям.

Дима Петева (София, 2024-05-24)

#86

Смятам че е много добре това да се случи

Стефан Акрабов (София, 2024-05-24)

#89

Смятам, че е крайно време да се обособят площи за адекватна разходка на притежателите на кучета.

Андриана Георгиева (гр. СОФИЯ, 2024-05-24)

#91

Абсолютно подкрепям тази инициатива. Крайно време е да бъдат обособени зони за свободно разхождане на кучета.

Романа Величкова (София, 2024-05-24)

#92

Подрепям искането, особено въвеждането на свободни часови зони за разходка на кучета в парка

Емануил Бонев (София, 2024-05-24)

#108

Вярвам в горенаписаното и го подкрепвам! Като горд собственик на бивш бездомен приятел, бих искаш да има регламентирани правила за всички!

Теодорос Гунаропулос (София, 2024-05-24)

#109

Напълно съм съгласна с автора на петицията и като собственик на куче порода улична, маркиран и кастриран хубавец, изпитвам затруднения да му осигурявам достатъчно място за разхождане и тичане, както и важната за всички социализация на кучето.

Мая Димитрова (София, 2024-05-24)

#110

Е важно

Георги Георгиев (София, 2024-05-24)

#111

Свободата Санчо!

Георги Петров (София, 2024-05-24)

#115

Вярвам, че в парк, голям като Борисовата градина, както и във всеки друг, може да се намери място за всеки представител от човешка и/или друга раса.

Теодора Темелкова (София, 2024-05-24)

#131

Отдавна наболял въпрос. След като вече поне една пета от жителите на големите градове имат домашен любимец, най-често куче, редно е да се помисли и за тяхното благоденствие. Не само, примерно, за благоденствието на футболните запалянковци, какъвто е случаят с Борисовата градина.

Десислава Насалевска (Бургас, 2024-05-24)

#134

Swoboda za ku4etata

Християн Вълчев (Sofia, 2024-05-24)

#136

Те са нашите най-верни приятели! Ние трябва да защитаваме правата им,а те ни отговарят с безрезервната си любов.

Вихра Хаджиганчева (София, 2024-05-24)

#139

Имам нужда да разхождам кучето си в цивилизована държава в Европа.

Tsvetana Kulinska (Sofia, 2024-05-24)

#144

Желая да има свободни зони за разходка с куче.

Никол Василева (София, 2024-05-24)

#145

Кучетата ми имат нужда от тичане

Александър Василев (София, 2024-05-25)

#146

Е важно за здравето на стопаните и животните да се разхождат и тичат свободно. Уморен голям домашен любимец е щастлив и спокоен.

Виктория Манчева (София, 2024-05-25)

#147

Има нужда от повече зони разрешени за свободно разхождане на кучета.

Иглика Янкулова (София, 2024-05-25)

#159

Трябва да регламентират безопасни места, където да може да пуснеш кучето да тича свободно.

Николай Попов (София, 2024-05-25)

#160

Като съвестни данъкоплатци, изискваме да бъде чуто и нашето мнение. Кучетата са изключителни животни, от които ние-хората трябва да се поучим, а не да заклеймяваме. За тези специални приятели на човека е нужно да се осигури пространство, където да изразходват енергия, а не да се затварят в клетки по парковете, което може да доведе до агресивно поведение при много голямо струпване на кучета на малко разстояние. Кучетата в София са много, а пространствата отредени за тях малко. София е голям град с много парково пространство и може да се осигурят условия за всеки според желанията, като една съвременна Европейска столица!

Milena Taneva (София, 2024-05-25)

#172

петицията е 100% резонна

Рафаело Казаков (София, 2024-05-25)

#192

Ускам да си разхождам Берта спокойно

Ана-Мария Маркова (София, 2024-05-25)

#193

Обичам кучета.

Алекс Балев (София, 2024-05-25)

#194

Подписвам,защото не е възможно да разходя вече никъде домашния си любимец без да се направи забележка.Съобразявам се изцяло с децата и майките,но винаги сме гледани с лоши очи.Все пак живеем в общество,което е хуманно към животните,не е необходимо да бъдат натирени и изгонени изцяло всички кучета.Те също трябва да живеят на тази земя.Крайно недостатъчно е само една алея да бъде за свободно пуснати кучета.Моето куче е социализирано и не прави нищо лошо,просто се е родило за да живее както всички нас .

Ангелина Йорданова (София, 2024-05-26)

#196

Напълно споделям всичко, описано в предложението. Според мен, са отразени точно и обективно обстоятелствата.

Боян Бончев (София, 2024-05-26)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...