Намаление на семестриална такса за НБУ

Коментари

#205

Подписвам, защото поради финансови затруднения може да не запиша нов семестър

Tanya Stoyanova (София, 2020-06-12)

#211

трябва да се намали таксата, защото ние всъщност не ходим на университет.

Петър Тодоров (София, 2020-06-12)

#214

Защото съм изпаднала в затруднена ситуация и ако не бъде намалена таксата се местя в УНСС

Полина Цветанова (София, 2020-06-12)

#217

Само от 2 курса ставаше нещо, останалите бяха дистанционно обучение, с разликата, че в дистанционното обучение има консултации, които се заснемат, а тук и това нямаше.

Стефани Трендафилова (София, 2020-06-12)

#223

Подписвам, защото не мисля, че съгласно настоящите обстоятелства сумата за заплащане на семестър е оправдана.

Йоанна Вълкова (Плевен, 2020-06-12)

#243

Съгласна съм с мотивът на метицията, защото наистина има затруднения с дистанционното обучение и не всичко се усвоява така добре, както в аудитория. С намалението на семестриалната такса за следващия семестър би било една идея по - леко разтоварването за студентите, особено тези,които сами си я покриват и стимул за тяхното обучение.

Соня Петкова (София, 2020-06-12)

#276

Онлайн обучението за моята специалност беше пълна подигравка, нямах никакви онлайн занятия и никакви предоставени материали!

Даниел Бекярски (Бургас, 2020-06-12)

#292

Съгласна съм, че трябва да получим някакво обезщетение за това че не ползвахме базата на университета цял семестър. Още повече загубихме практическите си курсове а в някои които уж се изучаваха електронно се вършеше работа наполовина или изобщо не се взимаха никакви лекции и бяхме на самообучение.

Каролина Хаджиева (Благоевград, 2020-06-12)

#294

Смятам, че предвид икономическите затруднения създадени поради пандемията от Covid-19 е редно и семестриалните такси да бъдат по-леки.

Павел Павлов (София, 2020-06-12)

#305

Подписвам, защото пандемията предизвика голям икономически срив, много студенти останаха без работа и е невъзможно сами да се справят с таксите. Обучението онлайн наложи редица пречки за учащите и не предложи същото качество както присъственото обучение в университета.

Елица Кирилова (София, 2020-06-12)

#306

Подкрепям петицията

Мартин Бояджиев (София, 2020-06-12)

#307

Таксата за моята специалност е 1500 и ще се качи на 1800. Това не е малка сума и смятам, че не е редно.

Павел Митев (Бургас, 2020-06-12)

#319

Не съм доволен от онлайн обучението

Kiril Stefanov (Плевен, 2020-06-12)

#329

Таксата е прекалено висока за това, което получаваме в извънредното положение.

Диян Николов (Бургас, 2020-06-12)

#332

Чувствам че не е справедливо да изисквате по-голяма такса след епидемичната обстановка (в следствие на която и немалко хора имат проблеми с доходи). Таксите вече са достатъчно високи

Boryana Ruseva (София, 2020-06-12)

#336

Не съм доволна от онлайн обучението и не смятам, че редовната такса отговаря на това, което получихме през последните няколко месеца.

Ани Назарова (София, 2020-06-12)

#342

Подписвам защото това е един от малкото добри университети в България, с млади и пълни с енергия и желение преподаватели. Трябва да бъде по-достъпен.

Stothe Btothee (София, 2020-06-12)

#362

Подписвам, защото не смятам, че парите, които плащам биват оправдани!

Ally McBeal (София, 2020-06-12)

#364

Подписвам защото вече съм достатъчно зрял и голям, и съответно за момента таксата си я плащам сам, бих бил щастлив ако таксата през следващия семестър бъде намалена.

Радослав Филев (Севлиево, 2020-06-12)

#370

Ще имам затруднения с плащането на следващия семестър

Самуил Шопов (София, 2020-06-12)

#374

Подписвам, защото условията в които учим през тази година (2020) са доста ограничени, като нямаме достъп до библиотека и до кампуса като цяло. Смятам, че ще бъде честно, ако таксите бъдат намалени предвид това което получава за момента. Цялото онлайн обучение срещна много трудности и процесът на учене беше значително по-труден и спестен.

Ния Иванова (София, 2020-06-12)

#385

Абсолютно съм съгласен, че через онлайн обучението не се покрива напълно нуждата на студентите. Облекчаването на таксите няма да подибри обучението от дистанция, но със сигурнист е едно облекчаване от страна на университета към своите студенти !

Пламен Кирилов (Айтос, 2020-06-12)

#388

Не мога да продължавам да си плащам трябва да се направи нещо всички сме съкратени

Мартин Рицарски (София, 2020-06-12)

#393

Подписвам, защото таксите са безумно високи и предвид създалата се епидемична обстановка за някои заплащането е непосилно.

Мария Петрова (София, 2020-06-12)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...