създаване на площадка уличен фитнес Сливен

  • Нуждаем се от площадка, където да практикуваме уличен фитнес.
  • Моля ви, подкрепете ни!