АПЕЛ ЗА ЗАПАЗВАНЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА КАМЕРНА ОПЕРА БЛАГОЕВГРАД

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

През последните дни станахме свидетели на грубо посегателство върху статута и състава на Камерна опера Благоевград.

Свидетели сме на целенасочени действия, целящи да бъде подменен статутът, структурата, мисията и щатът на Първия камерен оперен театър в България – уникален за страната и региона. Усилията на хора, които нямат експертизата, не са компетентни и не искат да се съобразят с мнението на музикалната академична гилдия са насочили усилията си към това Операта да бъде трансформирана тихомълком в оркестър.

С едноличното решение на ръководството на Община Благоевград бяха прекратени трудовите договори на певците – солисти на Камерната опера в града Теодора Петрова, Добромир Момеков и Борис Тасков. Бяха отстранени и двама оркестранти – Лина Ангелова и Константин Кирянов.

След като действията по отстраняването на колеги от творческия състав на Камерна опера Благоевград придобиха публичност и казусът бе представен от медиите, бе направен опит истината да бъде представена като уж фалшива новина или атака на политически опоненти.

С тази апел се обръщаме към гражданите на Благоевград, към съмишлениците, към професионалната музикална гилдия, към държавните институции, да бием камбаната на тревогата и да потърсим подкрепа в каузата ни да запазим и съхраним Камерна опера Благоевград – институт с над 40-годишна история, постижения и успехи, който десетилетия дава светлина в душите и грее сърцата ни.

Нека заедно издигнем общия си граждански глас: "ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА КАМЕРНА ОПЕРА БЛАГОЕВГРАД".

Уникалният културен институт, който е носител на редица престижни награди и се радва на признанието на публиката в цялата страна, създаде през годините редица оперни продукции, музикално-образователни концерти за деца от всякаква възраст и оперно-симфонични концерти и трябва да бъде запазен и развиван!

В името на бъдещето, в името на опазването на културното наследство и традиции на Благоевград и на България, в името на съхраняване на духовните ни ценности, в името на възпитанието в естетически и високохудожествени критерии на нашите деца и вграждането на културно-историческа памет в поколенията!

КАМЕРНА ОПЕРА БЛАГОЕВГРАД ще бъде съхранена чрез запазване на дейността и реализацията на нови оперни продукции, чрез рационален менидмжънт, чрез обединението на хора и управленци, които милеят за класическото изкуство и за Благоевград! Нужни са реформи! Верният път трябва да намерим с общи усилия – чрез дискусии на професионалисти, активната позиция на гражданите на Благоевград, механизми за външно финансиране.

Камерна опера Благоевград, създадена от академик Пламен Карталов през 70-те години, е уникална – в България и в региона ни, защото има функцията да представя камерна оперна драматургия, нови музикално-сценични заглавия и форми, специфични произведения от световната музикална съкровищница. Тя е действащ оперен театър, който е огнище на Светлина, Духовност и Хармония.

Решително се изправяме ПРОТИВ подмяната на мисията, функциите, статута на КАМЕРНА ОПЕРА БЛАГОЕВГРАД и административно наложената промяна на ОПЕРАТА в ОРКЕСТЪР – неоспорим факт!

Няма да допуснем Операта в Благоевград, градена с труда и таланта на поколения творци през десетилетията, да бъде преобразувана и унищожена по партийни заръки и в резултат на административна некомпетентност от ръководството на Община Благоевград!

Нашият град има нужда от истинско, високо и качествено изкуство, което възпитава, пречиства и окрилява душите, изпълва сърцата с чистата емоция и трепет от съпреживяването на най-висшите вибрации на творчеството.

Вярваме, че градската управа ще намери сили за възстановяването на блясъка на Камерна опера, като обяви конкурс и назначи ръководител, който да  управлява в интерес на института, пазейки оперното изкуство и в интерес на обществото.

Призоваваме Общинския съвет на своята извънредна сесия на 14 декември да вземе единствените правилни и мъдри решения за запазване на статута и успешното бъдеще на Камерна опера Благоевград!  

Нека се обединим за КАМЕРНА ОПЕРА и БЛАГОЕВГРАД.

Утре ще бъде късно!