Предприемане на спешни мерки за извършване на основен ремонт на описания по-долу път към село Долище

Жителите и гостите на с. Долище и всички потърпевши от изключително лошото състояние на довеждащите пътни артерии, отправяме към Вас нашата колективна молба за предприемане на спешни мерки за извършване на основен ремонт на описания по-долу път към село Долище. Село Долище се обслужва ЕДИНСТВЕНО от път, част от Републиканската пътна мрежа III клас. Републикански път IIІ-2902 - е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на Варненска област. Дължината му е 14,1 km. Пътят се отклонява надясно при 8,8 km на Републикански път II-29 на северозапад от град Аксаково, на билото на Франгенското плато и се насочва на изток по платото. Минава през северната част на село Куманово и северозападно от село Кичево се свързва с Републикански път III-902 при неговия 16,8 km. Път № Описание на пътя   2812 VAR1081 /VAR2028,Долище-Варна/-Граница общ.(Варна-Аксаково)-Въглен Варна,Аксаково   Пътят е с интензивен трафик и състоянието на пътната настилка е изключително лошо и опасно. На места асфалтът е изронен и платното е изцяло в дупки и в двете посоки за движение, пътят е с непочистена растителност, която допълнително отнема от пътната настилка и преминаването е изключително трудно и опасно. Пътят не е ремонтиран основно през последните  години,  правено е само частично изкърпване на дупки, но предвид интензитета и натовареността на движението по него, закърпените участъци много бързо се изронват отново. В резултат на използването на тежкотоварни автомобили, които извозват дърва, този участък вече е толкова амортизиран, че дава предпоставки за пътнотранспортни произшествия. В тази връзка е належащо и ние настояваме, да се вземат спешни мерки да се направи основен ремонт и да се поднови пътната настилка. Пътят е основната връзка на село Долище към град Варна. Много от жителите на селото са възрастни хора и често възниква необходимост от получаване на неотложна помощ и  ползване на линейки, в които случаи времето за реакция и бързината са от жизнено важно значение. В тази връзка е изключително важно да се осигури безпрепятствен и навременен достъп до населеното място. Състоянието на пътя след изминалата зима се влоши още повече и достъпът до селото е изключително затруднен, ето защо е необходимо да се ремонтира своевременно.   Ужасното състояние и силно компрометирана асфалтова настилка, води до повреди  на преминаващите по тези пътища транспортни средства. Надяваме се на Вашата подкрепа и съдействие, да се отделят необходимите средства за качествено и трайно изграждане на пътна настилка на посочения път. Вярваме, че това ще доведе до по-бързото и устойчиво развитие на местната икономика и до запазване на хората в региона, както и до привличане на нови жители. Молим за Вашето съдействие, да се назначи комисия, която да направи преглед на изнесеното, защото сме убедени, че по-лоши пътища в нашата област няма. Молбата ни е,  да се вземат спешни мерки за рехабилитация на пътя. Очакваме да ни информирате за Вашето становище по гореизложените проблеми в най-кратки срокове.  

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Кристина Велчева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...