ПЕТИЦИЯ В ЗАЩИТА НА ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ БОЖИНОВ ОТ ГР.БЕЛЕНЕ

Ние, долуподписаните български граждани, като осъзнаваме, че според чл.4 от Конституцията, Република България е правова държава, се  управлява според Конституцията и  законите на страната, и гарантира живота, достойнството и правата на личността, създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество, че Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз, поради което поставяме нашето искане съгласно чл.45 от Конституцията:

 

Настояваме Главният прокурор, Сотир Цацаров съгласно чл.126,ал.2 и чл.127 т.5 от  Конституцията  Р.България  да се разпореди за разследване и възобновяване на н.д № 736/2012г., на III н.о. на Върховния касационен съд /ВКС/,  във връзка с чл.422, ал.1 т.1 и т.3 ,тъй като касационната инстанция е  потвърдила НЕОБЕКТИВНО, несправедливо и абсурдно  Решение №5/2012г. на Великотърновски апелативен съд /ВТАС/ мотивирано с НЕОБЕКТИВНО доказателство, дори без иззето и приобщено Веществено доказателство!

 

Съдът, Прокуратурата и Разследващите органи в пределите на своята компетентност не способстваха разкриването на ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА по н.д № 736/2012г., на III н.о. на ВКС,  във връзка с чл.422, ал.1 т.1 и т.3 , тъй като касационната инстанция е  потвърдила НЕОБЕКТИВНО,  несправедливо и абсурдно  Решение №5/2012г. на ВТАС.

 

Настояваме ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ БОЖИНОВ ОТ ГР.БЕЛЕНЕ, да бъде обявен за невинен от българския съд, В името на  народа  поради липса на доказана вина по обективен и безспорен начин!

 

МОТИВИ!

Необективността  на Решението се състои в това:

1. Съдът  е постановил присъда В името на народа и осъдил Божинов за участие в пътнотранспортно произшествие /ПТП/, за несъобразена скорост по  чл. 20, ал.2 изр.2 от ЗДвП, а като мотив в доказателство се сочи, че се е  движил със   скорост над разрешената за пътния участък, с което присъдата и доказателството /Основание №1/  са взаимоизключващи и решението е АБСУРДНО! Прецедент е,  че съда  цитира като единствено доказателство текста на чл.21, ал.2-”превишена скорост ограничена с пътен знак”, а в ЗДвП е записано, че стойността на скоростта, която нетрябва да се превишава се сигнализира с пътен знак! Както е записано по-горе, че Божинов се е движил със скорост над разрешената за пътния участък и “не трябва да превишава както е по ЗДвП са две различни думи с еднакво значение-превишена скорост”.

За Божинов няма възникнало препятствие, а самото напускане на собствената лента и навлизане в лентата за насрещно движение, Божинов става препятствие за л.а. Форд -Ескорт, управляван от С.Ф.Д. Ако, за Божинов е имало препятствие, то той, е щял да предприеме маневра заобикаляне, която видно от АТЕ  няма предприета маневра от Божинов!

В Решение №5 на ВТАС по жалбата на С.Ф.Д. е записано следното:цитат абзац: “Що се касае за другия водач Божинов има текстуална неточност в мотивите, и тъй като за него/Божинов/ няма ограничителен знак  В-26  и скоростта от 72км/ч., не е превишена /касае се за участък в извън населено място/, а в същност е не съобразена!”. Съдът споменава, че за Божинов няма пътен знак В-26, а в категоричното заключение го сочи и осъжда като единствено доказателство, че се е движил със скорост над разрешената за пътния участък, т.е съда включва приписания знак В-26 в доказателството на решението, което е абсурдно!

 

Основание №1 - Решение №5 /2012г. на ВТАС, заедно със стр. 23 и предхождащата стр. 22  от АТЕ - Габрово!

https://drive.google.com/folderview?id=0B3zA5IoE5vmpdVIzTFNfa3hDLUk&usp=sharing 

2.Вменен му е пътен знак В-26, който не е съществувал в  посоката на движение /гр.Свищов-с.Ореш/ на Божинов и няма доказателствен снимков материал!Такъв знак никога не е съществувал, но по-важното е, че не е съществувал към момента на ПТП, но е вписан в Огледния протокол, че е съществувал!Същия знак В-26 е приписан  в 2те тройни АТЕ и се явяват документи с невярно съдържание.

 

Основание №2 -Вменен несъществуващ в посоката на Божинов  пътен знак В-26  в огледния протокол, приписн в 2те тройни АТЕ!

https://drive.google.com/folderview?id=0B3zA5IoE5vmpVUQxVy1Ka2Zncms&usp=sharing 

3. НЕОТРАЗЕНИ-ЛИПСВАТ В ОГЛЕДНИЯ ПРОТОКОЛ СПИРАЧНИТЕ СЛЕДИ в Огледния протокол,  които отлежават зад задните гуми на автомобила на Божинов, Те говорят красноречиво, че е  извършил действие с което е направил всичко възможно да  не  навлезе в лентата за насрещно движение, но удара в задната част на автомобила, го е принудил против неговата воля да навлезе в лентата за насрещно движение.В огледния протокол от ПТП  е записано, че “липсват спирачни следи”, но при 2рата АТЕ-Габрово, открива изпратен доказателствен  снимков материал-снимка от вечерния оглед със спирачните следи отложени от управлявания от Божинов автомобил и се самосезира за тази снимка със спирачните следи на Божинов.По спирачните следи от тази снимка е изчислена скоростта от 72 км.ч.,/при 90км.ч., разрешена за пътния участък/ с която се е движил Божинов.Спирачните следи, въобще не са коментирани от  съда!

 

Основание №3 - НЕОТРАЗЕНИ-ЛИПСВАТ В ОГЛЕДНИЯ ПРОТОКОЛ СПИРАЧНИТЕ СЛЕДИ в Огледния протокол/записано е ”Спирачни следи не се откриха”/ но са снимани и съществува доказателствен снимков материал-снимка, която е открита  при  втора тройна АТЕ в диск ptp Svishtov-14.10.2008г.

https://drive.google.com/folderview?id=0B3zA5IoE5vmpT1hoamZRaXB5SlU&usp=sharing 

4. През целия съдебен процес е отказвано приобщаването на лекия автомобил Опел-Тигра като Веществено доказателство по делото, което е абсурдно, както и мотива за отказа от  приобщаването му, а именно:”Че лекият автомобил Опел-Тигра бил  липсвал в графа III-”Иззети като веществени доказателства” в  огледния протокол!

 

Основание №4 - Огледния протокол-графа III.ВД,Определение на ВТОП, Постановление на РП-Свищов лист№4, Писмо на ВТОП.

https://drive.google.com/folderview?id=0B3zA5IoE5vmpdXBzRmY4bTVVdlk&usp=sharing  

5. През целия съдебен процес е отказвано изготвянето на трасологична експертиза на задната част - бронята на лекия автомобил Опел-Тигра, като мотив за отказа прокуратурата и съдът сочат, че лекият автомобил не бил веществено доказателство по делото!

Всички Автотехнически експертизи изготвени от вещите лица  нямат правен ефект , тъй като са изготвени върху лекия автомобил Опел-Тигра, който не е Веществено доказателство по делото, тъй като не е иззет по надлежния ред! Абсурден факт!

 

Основание №5 - снимка на лекия автомобил с удара отзад,Писмо на ВТОП и Определение на ВТОП.Постановление на РП-Свищов-лист №4.

https://drive.google.com/folderview?id=0B3zA5IoE5vmpeHdDTEx6RDJGUlU&usp=sharing 

6. След присъдата на ВКС, същия лек автомобил Опел-Тигра, забележете е върнат като Веществено доказателство на собствениците с Определение от 12.06.12г., което е също абсурдно, тъй като същия съд не го е приел като ВД по делото и няма основание да се разпорежда с него.Божинов  като страна  по делото не е уведомен за връщането на л.а.Опел-Тигра на собствениците и е лишен от законното му право, да обжалва  това абсурдно Определение на ВТОС пред ВТАС!!ВТОП въпреки, че е уведомена не е протестирала това абсурдно Определение на ВТОС!

 

Основание №6 - Определение от 12.06.12г. на ВТОС и Писмо на ВТОП-непротестирано.

https://drive.google.com/folderview?id=0B3zA5IoE5vmpZllxWGcwU1pxS2s&usp=sharing 

7. Съдът, Прокуратурата, Разследващите органи и вещите лица със своите действия или бездействия са накърнили   дойстойнството  , потъпкали  правата на Божинов и Конституцията , и   са осъдили един невинен български гражданин,защото:

а) Седем /7/месеца след присъда  на ВКС от 15.05.12г., с разпореждане на Главния прокурор тогава, г-н Борис Велчев, се извършва ревизия на делото и ВКП възобновява разследването, с Определение от 15.12.12г.! бил вече върнат на собствениците от ВТОС с абсурдното си Определение  Това  разследване с указание да се извърши трасологична експертиза на задната част на лек автомобил Опел Тигра, е искано от защитата  на Божинов, но е отказвано  през целия три годишен съдебен процес!

б) Самото указание на ВКП е било с предизвестен край, тъй като 7 месеца преди извършване на това указание   лек автомобил Опел-Тигра е от 12.06.12г. и унищожен, въпреки, че ВТОС не е имал право да се разпорежда с въпросния автомобил, тъй като същия автомобил не е приобщен от същия съд като веществено доказателство! Документите по връщането на автомобила са доста противоречиви, тъй като ОП-Ловеч/прокуратурата, на която е възложено да изпълни указанието на ВКП от 15.12.12г.,/ със свое Постановление от 03.06.13г., твърди, че лек автомобил Опел-Тигра е върнат на собствениците от разследващ полицай Т.Иванов, РУП-Свищов с разписка от 15.06.12г.! ВКП  8 месеца след указанието си  пък твърди в свое Постановление на ВКП от 28.08.13г. че лек автомобил е върнат с Определение от 12.06.12г. на ВТОС! Интересното по връщането на лек автомобил Опел-Тигра е, че ако Определението на ВТОС от 12.06.12г.  е съществувало в делото на Божинов,  към 15.12.12г., то би трябвало ВКП да го види това Определение  и да не възобновява разследването!? /има съмнение, че това Определението на ВТОС се е пръкнало на бял свят след възобновяване на разследването от ВКП от 15.12.12г./

в) Определението  на ВТОС е от  12.06.12г., разследващия полицай връща на собствениците лек автомобил Опел-Тигра с разписка  на  15.06.12г., т.е. преди изтичане на  7 дневен законен срок за обжалване на това Абсурдно Определение от 12.06.12г. на ВТОС пред ВТАС/очевидно разследващия полицай трябва да бъде върнат в първи клас, където се учи броене от 1 до 10./ Божинов не е уведомен за да обжалва  това абсурдно Определение, с което е нарушено правото му като страна по делото

 

Основание №7 - Постановление  на ВКП от 15.12.12г., Определение на ВТОС от 12.06.12г., Постановление на ОП-Ловеч от 03.06.13г./изпълнител на указанието на ВКП/, Постановление на ВКП от 28.08.13г.

https://drive.google.com/folderview?id=0B3zA5IoE5vmpZWpOOHdPV2VFRjg&usp=sharing 

Съгласно чл.45 от Конституцията на Република България, ПРЕТЕНДИРАМЕ, ние, българските граждани,  В ИМЕТО НА НАРОДА, в името на справедливостта съгласно чл.117 от Конституцията на Република България, в името на законността съгласно чл.3 от Закона за съдебната власт, пред Вас, г-н Главен прокурор ГОРНАТА ПЕТИЦИЯ!

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Елка Георгиева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...