Против идеите за промени в работата на Фонд за лечение на деца

Ние, родителите, лекуващи децата си с финансиране от Център “Фонд за лечение на деца”, чрез тази подписка се обявяваме ПРОТИВ новото предложение на някои среди в Министерство на здравеопазването за децентрализиране на приема на документи за лечение на деца, като смятаме, че тези нововъведения ще доведат до утежняване и удължаване на процедурата по разглеждане на заявленията и по този начин ще застрашат живота и успешното лечение на децата ни, както и на деца, които тепърва ще имат нужда от лечение!

Настояваме Фондът да продължи да работи съгласно вече утвърдения от Министерски съвет правилник, който доказано работи безупречно вече 3 години.

В името на нашите деца считаме, че не е уместно в този момент да се правят експерименти и промени с една добре работеща структура.

Ние, долуподписаните родители, сме се убедили в коректното и отговорно отношение на сегашния екип на Фонда към всяко едно разглеждано заболяване и необходимата спешна намеса за лечението му.

Призоваваме всички родители - подкрепете ни, за да имаме работещ в полза на болните деца фонд!