ЗА Преразглеждане и публично обсъждане на проект за застрояване на терен в Лозенец, ул. Димитър Димов 6

 Във връзка с възникналия обществен дебат против изпълнението на проект за събаряне на къщата на българския писател Димитър Димов и построяване на нейно място на 2 пететажни блока (УПИ V-617 133а Лозенец), молим да подкрепите нашата гражданска инициатива за предоставяне на проекта за разглеждане и издаване на становище от ДНСК!

 Независимо, че разрешението за строеж е влязло в сила, мнения и становища могат да бъдат давани!

 Полученото разрешение за строеж е издадено, при осъществен контрол от частна фирма "СМ Контрол" ЕООД, без да е представяно пред ДНСК, в качеството на компетентен държавен орган!

 Случаят беше поставен за разглеждане на заседание на Столичен общински съвет - комисия по архитектура, на 21.04.2021 г. (https://www.facebook.com/council.sofia.bg/videos/926305224577676/)

 Убедени сме, че този проект е получил разрешение за строеж чрез спекулация с  точките от Закона за устройство на територията и Наредба № 7/2003 г. Той ощетява живущите в квартала и настояваме да се организира публичното му разглеждане с достъп на по-широка аудитория!

Въпреки, че строежът е IV категория, искаме проектът да се разгледа детайлно на по-високо ниво, от съответните компетентни органи!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Е. Бодурова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...