ПРОТИВ СПИРАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ