Подкрепете изграждането на Център "Приятели с лапи" в Шумен

Скъпи приятели,

Ние, създателите на проекта "Приятели с лапи" се обединихме от идеята да направим нашия град едно по-хубаво място за нас и нашите деца - за да растат в чист, дружелюбен и здравословен град. Затова разработихме идеята за Център за обучение на деца и домашни любимци. Ако и вие искате по-добро бъдеще за децата на Шумен, прочетете следващите редове и се включете в подписката. Центърът има шанс да бъде реализиран, единствено, ако вие - гражданите на Шумен - оцените положителните ефекти, които той ще има върху цялото общество. ПОДКРЕПЕТЕ НИ!

В Център "Приятели с лапи" ще има:

  • Образователни и информационни услуги – безплатни обучения на деца с цел повишаване общата култура в сферата на екологията и отглеждането на домашни любимци, превенция на агресията и насилието над животни, провеждане на обучения, курсове, семинари и т.н.
  • Здравно-рехабилитационни – провеждане на мероприятия с деца с дефицити, канистерапия.
  • Развлекателни услуги – мероприятия от социално развлекателен характер, ориентирани към децата и подрастващите – конкурси, изложби, спортни състезания и т.н.
  •  Услуги за собственици на домашни любимци – ползване на паркове, екстериорна поддръжка, хотел, ветеринарни консултации и обслужване и др.

Цели и ползи от проекта:
1.
Възпитаване на отговорно поведение в отглеждането на домашни любимци и ограничаване на порочните практики
2. Ефективно и трайно решение на широкообществени проблеми като улични кучета, замърсяване на градската среда и други
3. Превенция на детската агресия и други нежелани форми на поведение
4. Повишаване здравето на деца и възрастни чрез провокиране на екосъобразен и здравословен начин на живот
5. Подпомагане лечението на деца с физически, ментални или социални дефицити чрез иновативни методи като канистерапия и други
6. Провокиране интереса на деца и младежи към креативни природосъобразни дейности и ограничаване досега им с рискови фактори
7. Обогатяване културата на децата по въпроси, свързани с околната среда
8. Запълване на незаета пазарна ниша в отговор на потребителското търсене
9. Подпомагане на образованието, културата и здравеопазването в дългосроче
н план
10. Подобряване на градската среда и условията на живот

Нашата философия се състои в убеждението, че децата ще бъдат по-здрави, щастливи и успешни ако се научат да живеят в хармония със заобикалящата ни природа. Откъсването от естествената среда доказано вреди не само на здравословното, но и на психическото развитие и създава редица рискове за бъдещето на човечеството.


Цялостната концепция на проекта е изградена върху схващането, че качественото общество се гради от качествени личности, които се оформят в най-ранна възраст, поради което каквито и мерки да се предприемат, те трябва да бъдат превантивни – да са ориентирани към подрастващите – личностите, които тепърва ще се изграждат.


Нашата мисия: Да възпитаме у всяко дете добър бъдещ стопанин на домашен любимец и да създаваме по-добро бъдеще заедно.

Повече за проекта прочетете тук: http://priatelislapi.blogspot.com/ 
Сдружение "Приятели с лапи"    Свържете се с автора на петицията