Правото да не раждаш сама

 

Уважаеми господин Министър на здравеопазването,

 

Това писмо е израз на възмущението ми, че голям брой болници в страната изискват неправомерно такси за присъствието на придружител по време на раждане в самостоятелна стая. Моля да постановите необходимите мерки, чрез които да се прекрати тази практика, която нарушава право на родилката и възпрепятства по-благоприятното протичане на процеса.

Установеният стандарт за акушеро-гинекологични практики е категоричен, че изискването на такса за придружители, когато родилката е избрала самостоятелна зала, е противозаконно. Считам за нужно да защитите предвиденото от закона право на всяка жена да роди в присъствието на избрани от нея близки хора без допълнително заплащане на болницата. Присъствието на придружител по време на раждане е най-често срещаният, защитен от закона избор на повечето жени в Европа. В България този избор е също гарантиран законово, но рядко зачитан в практиката.

Според алинея 3 от глава 24 на Наредба № 32 от 30 декември 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология”, издадена от Министерство на здравеопазването, „присъствие на близки на раждащата по време на раждането е допустимо при нейно съгласие и тяхно желание, само в условия на самостоятелна родилна стая.” Това означава, че законът гарантира това нейно право и никоя болница в страната не може да иска да бъде парично компенсирана, когато раждащата жена се възползва от правото си при наличие на самостоятелна стая.

Известно ми е, че член 86 от Закона за здравето постановява всеки пациент да има право на грижи от общността, в която живее. Бащата, дулата или други придружители, пожелани от родилката, са част от нейната общност и трябва да бъдат допускани в самостоятелна родилна зала безплатно.

Смятам, че законът е благоразположен към майката и нейното дете, стига да се следи за спазването на правата им. Съгласно член 127, алинея 2, точка 6 от Закона за здравето болничните заведения трябва да осигурят оптимална жизнена среда за родилките и новородените. Това е право на всяка жена и като такова не е обвързано с плащането на допълнителна цена.

Няма причини присъствието на близки до родилката да бъде саботирано, щом допринася за благополучното протичане на процеса на раждането. Разчитам, че в кратък срок ще вземете нужните мерки незаконното събиране на тези такси да се прекрати  и че незабавно ще уведомите Асоциацията на българските дули (www.bgduli.com) за предприетото от Вас.

 


Асоциация на българските дули    Свържете се с автора на петицията