Против предвиденото увеличение на водата в община Вършец през 2024г.

Мотивите за становището ни са следните:

Лошо качество на питейната вода доставяна на територията на Община Вършец

Липса на пречиствателни станции за питейна вода на част от довеждащите водопроводи

Ниско ниво на инвестиции във ВиК инфраструктура

Липса на решение по повод щетите по ВиК инфраструктурата в следствие на наводнението през 2022

Висок процент загуби на питейна вода от компрометирана и амортизирана Вик инфраструктура

Ниско налягане на вода в определени населени места и квартали.

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Николай Резашки ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...