Рецептите, които не са по НЗОК да останат по избор и на хартиен носител, за да се гарантира конституционното право на пациента за достъп до лекарства!

ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НЕ ОЗНАЧАВА ДА ГО ЗАМЕНИШ С КОМПЮТЪР

.петиц1.jpg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г.
 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти 

 

- Да се премахне от Проекта "§ 3. В чл. 70, ал. 1 изречение второ се отменя"

                #                     

                                                      

                       Наредба 4 за запазване на хартиените рецепти

ПРОЕКТ.jpg

                                                           # 

 

Магистър-фармацевтите имат преки наблюдения за нуждата и от хартиени рецецети извън НЗОК.
 Не е добре Човекът да е зависим изцяло само и единствено от електронната технология.
Трябва да има шанс и алтернатива за живота и здравето му.

Електронната система не може да прояви хуманност и съпричастност към Човек!
 В повечето страни по света, хартиените рецепти не са премахнати.


С тях се улеснява достъпа до лекарства на пациентите, като им спестява постоянното посещаване на лекар, особено при пандемия и опасност от много контакти.

Има много неизвестни свързани със сигурността на информацията и какво ще се случва с нея. Прибързаната цифровизация ще се използва за конкурентно предимство в полза на аптечните вериги, монополизиране на пазара на лекарствата, а това ще доведе до влошаване на здравеопазването.
 В момента аптеките ще заплащат такса за да обработват тези рецепти, но на по-късен етап чрез повишаване на тази такса, малките пазарни субекти ще бъдат принудени да напуснат аптечния пазар.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам PHARMABG да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...