Оставка на Дамян Илиев - изп. директор на БАБХ

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    

КОПИЕ ДО:     Г-Н РУМЕН РАДЕВ                            

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ      

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ      

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ    

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ВОДИТЕ     

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ   

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ     

НАЦИОНАЛНИ И ОБЩЕСТВЕНИ МЕДИИ

      ОТВОРЕНО ПИСМО

От Инициативен комитет, граждански организации и физически лица  

Относно: Искане за незабавна оставка на д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и създаване на Обществен съвет за надзор на дейността на Агенцията.  

УВАЖАЕМИ, ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Поради системни грешки, непрофесионални действия и нехуманно отношение към животните, допускани при работата на поверената му агенция, настояваме незабавно да освободите д-р Дамян Илиев от заеманата от него длъжност.

Нехуманното отношение към хора и животни и липсата на предварителна информация не за пръв път създават кризисни ситуации, придружени от медийни скандали. Закономерно, това доведе до пълен срив на общественото доверие в дейността на Агенцията и  създаде риск за хората и животните не само в засегнатите региони в Странджа.

Непрофесионалното му ръководство задълбочи и не разреши проблема, а доведе до усложняване на фактическата обстановка, която беше придружена от граждански протести с цел възпрепятстване дейността на ветеринарните лекари. Във връзка с това искаме да подчертаем, че действията на БАБХ драстично се различават от посочените в тяхното собствено Практическо ръководство за борба с чума по дребните и преживни животни, което въвежда изискванията на Директива 92/119, както и от двете Решения за изпълнение на ЕК 2018/911 от 25.06.2018 г. и последвалото Решение 2018/954 от 04.07.2018 г., както и от препоръките направени в Научното становище относно “Оценка на епизоотичната ситуация в република България във връзка с възникналите огнища на заболяването чума по дребните преживни животни (PPR) и бърза оценка на риска“, съгласно Заповед РД-11-63/25.06.2018 г. на Директора на ЦОРХВ от 04.07.2018г.

Издадените заповеди РД11-1245/10.07.2018, РД 11-1148/28.06.2018, РД11-1144/28.06.2018, РД11-1089/25.06.2018, РД11-1088/25.06.2018, РД11-1065/20.06.2018 г. и РД11-1349/18.07.2018г. от изпълнителния директор на БАБХ, показват градация в епизоотичната ситуация и несъответстващи на нея мерки, които са съсредоточени предимно към решение на проблема, чрез евтаназиране на животни, дори когато клиничната картина не е достатъчно ясна, показва различна симптоматика в различните огнища и е под съмнение поставената диагноза, а стадата дори не са били в контакт. Въпреки всички пропуски до момента Министърът на земеделието, храните и горите обяви, че са избити над 4 хилияди животни и избиването им продължава.

Заповедта за избиване на всички животни в с. Воден е дадена без да са налице резултатите от референтната лаборатория и без да е проверено дали щамът не се дължи на възникнали в Турция постваксинални проблеми, защото няма регистрирани огнища през 2018 година в европейската част на Турция, нито в близост до българската граница. Същото е положението и при заповедите от 28.06.2018г. за избиването на животните в с. Кости, за пробите от които и до момента няма резултат от референтна лаборатория, който да потвръждава наличието на заболяването, нито има информация, че такива са изпратени въобще. До 21.07.2018г липсваше заповед на БАБХ за ограничаване на движението и карантина в с. Крайново, с. Странджа и с. Шарково, а направо бяха обявени за избиване животните в трите села при наличието на само един протокол за изпитване от референтната лаборатория, в който не е ясно пробите от къде са вземани и за кое село се отнасят.

В продължение на цял месец нямаше създаден кризисен щаб, който да отговаря за решаването на проблема, няма и адекватна информационна кампания, а по собствените думи на д-р Илиев в предаването Референдум на Канал 1 на БНТ от 17.07.2018 г.,  държавата е неспособна да се справи с проверките, карантината и евентуалното ограничаване на движението на животни и животински продукти от заразените райони.

Изтеклите в мрежата видео материали показват, че заравянето на избитите животните е плитко, дивите животни ги разравят, а имаме и информация, че има заровени животни във вододайна зона.

Само през настоящата година действията на д-р Дамян Илиев предизвикаха няколко обществени скандала и събудиха недоволството и протестите на гражданите:

·         В края на януари БАБХ забави издаването на документите за транспорт на двете разградски лъвчета Терез и Масуд, без да дава обяснения пред обществото и напълно непрозрачно, оставяйки всички с впечатлението, че действа по нечия поръчка.

·         В края на февруари агенцията разпореди унищожението на над 100 екзотични птици, част от които от редки и защитени видове, като наруши два закона и още няколко нормативни документи. Доводите им, че изследваните в лаборатория проби, доказващи, че две от убитите птици имали птичи грип се оказаха несъстоятелни, защото така и огнище на птичи грип не беше обявено, нито бяха уведомени държавите на произход на птиците. Не бе изпълнено и съдебно решение за прекратяване на евтаназирането на птиците.

·         През март БАБХ отново с неадекватните си действия, липсата на заинтересованост и всякакъв контрол възмути обществото по повод бедстващите в Осоговската планина табун изнемощели от глад коне.

·         Обществеността помни и трагичния случай в последните дни на 2016 г., когато  БАБХ разпореди умъртвяването на 4 кончета на възраст под година и 2 кучета, защото собствениците им ги превозвали без документи.

Заради неспособността на държавата и непрекъснатото прибягване до умъртвяване на животни, с цел разрешаване на проблемите, липсата на диалог с обществеността и агресивното и репресивно поведение погазващо законността, д-р Илиев си е спечелил прозвището д-р Смърт. Той срива реномето на ветеринарномедицинската професия, подронва доверието на гражданите в държавните институции и с действията си създава непрекъсната ескалация на недоволство и възмущение у българските граждани.

За това долуподписаните граждани и организации  ИСКАМЕ:

1. НЕЗАБАВНА ОСТАВКА на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев, основно и главно отговорен за нехуманно отношение към животните, хилядите ненужни убийства на здрави животни и пълния провал на политиката по безопастност на храните.

2. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията, от граждани от Инициативния комитет, организации и експерти, който да изпълнява надзорни функции върху дейността на БАБХ и на който да се осигури пълен достъп до информацията и начинът, по който се вземат решенията на БАБХ, с цел осигуряване на прозрачност и възстановяване общественото доверие в Агенцията, която при така създалата се обстановка не може да работи и нанася все повече вреди.           

3. Създаване на СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРУКТУРА за хуманно отношение към животните, с участие на представители на организациите за защита на животните, която да има координиращи и контролни функции по отношение на структурите на Министерство на земеделието и храните, БАБХ, Министерство на околната среда и МВР.          

4. Относно оперативната работа: незабавно прекратяване на избиването на здрави животни и обявяването им за контактни по съмнителни критерии. Поставянето им под карантина. Осигуряване на пълна информация кога, от къде, от кое животно и точно кои проби са взети, какви са резултатите от българската и референтната лаборатория по местата на пробите и ушната марка на животното. Публична информация по място, номер на стопанство и по животно за взетите проби и съответните резултати, извършени с метод позволяващ да се проследи изменението на антителата и наличието на вирус за конкретно животно. Извършване на пълен геномен секвентен анализ в референтна лаборатория, за да се види дали има цял вирус и от кой щам е той, както и сравняването му с щама на ваксините поставяни в Турция.  

Гр. София                             

22.07.2018 г. 

Инициативен комитет:

Мариана Цветкова Христова                                                                    

Екатерина Христова Димова       

Асен Стефанов Велев        

Дона Костадинова Пикард       

Борислав Георгиев Събев       

Стоян Асенов Димитров

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Мариана Христова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...