Срещу отрязването на 40г. орех

Подписка до г-жа Десислава Билева - заместник-кмет на Столична община, направление "Зелена система, екология и земеползване"

Срещу отрязването на 40 годишен орех до входа на сграда с административен адрес гр. София ул.Войводина могила 42, във връзка с изграждане на пътя на ул. Народен герой и в следствие на положително становище от Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори. Въпросната комисия, анблок и без да се прилага индивидуален подход към всяко дърво, разрешава масовото отрязване на дърветата в района. Въпросният орех не пречи за реализиране на проекта, но много по-лесно е да се разреши неговото отрязване, вместо да се търси вариант за запазването му. Колко години са необходими за развитието на едно такова дърво като ореха?

Молим за преразглеждане на разрешението за отрязване на ореха и неговото запазване като защитен вид.

Молим за надзираване и контрол по процесите съпътстващи изпълнението на плана, както и последващото планирано озеленяване.

Благодаря!

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Стоян Тенев ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...