Продължаване на онлайн обучението във всички университети на територията на Република България  

Университети от всякакъв тип в редица държави по света, при това с далеч по-развити здравни и образователни системи от нашите, преминаха в изцяло дистанционна форма на обучение като основна мярка за справяне с разпространението на заразата. Примери са Австрия, Полша, Франция, Белгия, Чехия и други.

Съгласно текущата заповед на МЗ РД-01-655/ 13.11.2020, издадена от министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, са позволени практическите упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда.

Провеждането на учебния процес на територията на всички Висши Учебни Заведения (ВУЗ) можеше да бъде организирано в хибридна форма на обучение в началото на учебната година, когато епидемичната обстановка позволяваше присъствена форма на обучение.

Влошаващата се епидемична обстановка през последните седмици и обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с повсеместното разпространение на COVID-19 на територията на Република България, както и отбелязаните антирекорди по заболяемост и смъртност на 100 000 население по данни на ECDC са ясен сигнал, че сега не е правилното време за подобни решения.

На фона на задълбочаваща се здравна криза, връщането на студентите в присъствена форма на обучение в този момент е изключително рисковано и безотговорно решение за живота и здравето на студентите, преподавателите, академичните служители и семействата на всички тях.

Подобен ход ще доведе до още по-мащабно разпространение на вируса и непосилен натиск върху здравната система. Висок е и рискът системата на висшето образование на страната да престане да функционира успешно – няма да е възможно осъществяването на качествен учебен процес при масово наличие на болни студенти и най-вече на болни преподаватели, значителна част от които са в рискова група.  Рискува се дори обучението да стане невъзможно поради липса на преподаватели, които да са в състояние да провеждат часовете си.

Натрупаният опит от март месец до края на учебната 2019/2020г. показа, че провеждането на учебни занятия от всякакъв вид (лекции, семинарни и практически упражнения включително) в дистанционна форма е възможно. Този опит би трябвало да бъде оползотворен.

Подписалите тази петиция настояваме за следното:

1.     Провеждането на ВСИЧКИ учебни занятия от системата на висшето образование да продължи да бъде в дистанционна форма до нормализиране на епидемичната обстановка.

2.     Да бъде предприета организация с цел улесняването на цялостното провеждане на учебния процес в дистанционна форма.  

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Симеон Петров да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...