ДА ЗАПАЗИМ НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ И ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ

Групата се създава по повод пресконференцията на г-н Радев, кмет на Община Сливен, за прекратяване съществуването на НУ "Васил Левски" като самостоятелна институция и вливането му в 3-то ОУ „Д-р Иван Селимински“, което на практика води до заличаването на една доказано работеща структура в образованието през годините, постигаща едни от най-добрите резултати в Област Сливен и лишаването на родителите от алтернатива.

Доводът за това е предстоящото влизане в сила чак през учебната 2020/2021 година на обучение в едносменен режим.

Считаме, че не са изчерпани всички варианти за осигуряването на необходими условия за такова обучение и подобно предложение е необмислено, прибързано и неотговарящо на обществените нужди.