Търговска гимназия - Бургас заслужава да има достоен директор

Уважаеми ученици на Търговска гимназия - Бургас,

Както знаете, от началото на тази учебна година училището ни има нов временен директор - Катя Бождерменова. С подписването на тази петиция, вие заявявате несъгласието си за назначаването й на поста постоянен директор.
След пенсионирането на Радка Панова, в гимназията настъпиха значителни промени, за съжаление не към добро. За 1 година реномето на гимназията бе съсипано. Посочвам и няколко примера, доказващи това твърдение:

* Вместо добра работна атмосфера, учителите ни са принудени да работят под напрежение и в постоянен страх, тъй като всеки следи дали другият си върши работата. Г-жа Панова успяваше да осигури спокойна работна среда на подчинените си, а не да настройва колегите си един срещу друг. Отговорност на добрия лидер е да сплоти екипа си.

* Ръководството не успя да предприеме навременни мерки за справянето с проблемите с 9 Е клас. Единственият удобен вариант беше просто да накара проблемните ученици сами да напуснат. Нека не забравяме и колко абсурдни неща бяха принудени да изтърпят преподавателите, докато се предприемат действия по отстраняването на деветокласниците. Разбираемо е невинаги да сме съгласни с мнението на учителите, но унижението не е начинът, по който да разрешиш противоречията си с отсрещната страна.
* За заместник-директор на Търговска гимназия бе назначен крайно неподходящ за този отговорен пост учител-Mила Динева. Причината- близки приятелски отношения с директора. Въпросният преподавател не влиза в редовните си часове, а се очаква да извършва много по-отговорна дейност! Редно ли е това да се случва в толкова престижно учебно заведение? Не!

Ние, учениците на Търговска гимназия,  можем и трябва да променим действителността в училище, да поемем тази отговорност. Нека помислим за децата, които, влизайки в тази гимназия, искат да получат качествено образование в спокойна среда. Нека справедливо да отсъдим, дали настоящият директор на ТГ е подходящ и достатъчно квалифициран за тази длъжност!


Ученичка от ТГ - Бургас    Свържете се с автора на петицията