Неутралитет за България

След проведените избори почти всички парламентарни партии заявиха, че искат България да окаже военна помощ на Украйна и в първия работен ден на Народното събрание, ще внесат предложение за такова Решение.

Предвид това, че същите са избрани с едва 25 % от избирателите в България, считаме, че нямат право да решават вместо нас.

Организираме Национална гражданска инициатива с искане - Народното събрание на Р. България да приме Решение за абсолютен неутралитет на България по отношение войната в Украйна, включително оказване на военно-техническа помощ и ползване на българското въздушно пространство и българската земя за военни действия, свързани с войната.

искаме да внесем подписката в първия работен ден на Народното събрание.

Подписката е организирана от "Движение на непартийните кандидати".

Заедно с подписката в електронен вид, ще се събират подписи и на хартиен носител.

Ако желаете да събирате подписи във вашето населено място, пишете на организатора на петицията.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Boiko Nikiforov да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично тази информация в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...