В подкрепа на Николай Димитров, Петър Тодоров и Георги Георгиев

Всички, които желаят да се обединим за НЕЗАБАВНО освобождаване на демократично избраните кмет на община Несебър Николай Димитров и общинските съветници Петър Тодоров и Георги Георгиев.

 Kmet2.jpgPetio1.jpgGeorgi1.jpg


Инициативен комитет    Свържете се с автора на петицията