НЕ на PCR тестовете за деца при пътуване до България

НЕ на PCR тестовете за деца при пътуване до България.

Вземането на проби от носовете на деца при тестване за COVID 19 нерядко води до счупване на конхи (носните раковини) или до кръвоизливи. Последствията са затруднено дишане за дълъг период напред, а понякога и изкривяване на носната преграда. Да не говорим за стреса, който преживява едно дете при вземането на такава проба.
Искаме да отпадне тестването за COVID 19 на деца при влизането в Република България, които са придружени от своите родители или настойници с отрицателен PCR тест. Желаем, също така, да бъде посочена възрастова граница, до която тестът НЕ е задължителен, както са въвели и други страни в Европа: Люксембург и Испания- 6 години, Гърция и Италия- 10 години, Нидерландия- 13 години т.н.
Ние сме българи, живеещи във всички краища на света, но обичащи и милеещи както за родината си, така и за здравето и сигурността на нашите деца и близки.


Андриана Радиум Тутовска    Свържете се с автора на петицията