Национална кампания за възраждане на библиотеките

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

До: г-н Бойко Борисов

Министър-председател на Република България

Копие: г-н Симеон Дянков

Вицепремиер и Министър на финансите

Копие: г-н Вежди Рашидов

Министър на културата

Копие: г-н Сергей Игнатов

Министър на образованието, младежта и науката

 

Национална кампания за възраждане на библиотеките

 

Уважаеми господин Борисов,

Уважаеми господин Дянков,

Уважаеми господин Рашидов,

Уважаеми господин Игнатов,

 

Над 50% от младите хора на България са номинално или функционално неграмотни, с което се нареждаме на предпоследно място в Европейския съюз (на базата на авторитетното изследване PISA)!

Българинът купува 0,56 книги годишно, европеецът – 11!

От 2008 година в 90% от българските библиотеки не е постъпила нито една книга! (Според стандартите на ЮНЕСКО и ИФЛА в българските библиотеки трябва да влизат 1,7 млн. библиотечни единици годишно.)

През последните 20 години училищните библиотеки са намалели наполовина, а в останалите почти не влизат нови книги! (Според Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА училищната библиотека е част от учебния процес и 5% от годишната издръжка на всеки ученик трябва да постъпва в нея.)

 

Това е резултатът от двадесетгодишното неглижиране на книгата и на нейното базисно значение за грамотността и развитието на културата.

 

Докога ще сме последни?

 

Според документите на ЮНЕСКО обществената библиотека е информационният център за населението по места. Ние, хората, чиято професия и съдба е книгата, се обръщаме към вас за подкрепа на нашето искане за спешно приемане на Стандарт за библиотечно-информационно обслужване за обществените и училищните библиотеки, съизмерим с международния, и за незабавно подновяване на програмата на Министерството на културата за обновяване на библиотечните фондове. При изпълнението на тези стандарти държавата ще осигури правото на своите граждани на равен и свободен достъп до информация и знание, гарантирани им от Хартата за правата на човека.

 

Нека книгата да влезе в своя естествен дом – библиотеката! Нека четенето да стане достъпно за всеки гражданин на България! За грамотно и образовано младо поколение!

 


Асоциация "Българска книга"    Свържете се с автора на петицията