Петиция! Декларация в защита правото ни на живот в Република България!

Във връзка с Протеста на 11.09.2017г. във 17:00 часа пред Парламента, ние организаторите пускаме Петиция - Декларация в защита правото ни на живот в Република България.

Като се има предвид, признаването на присъщото достойнство на равно и неотменимо право на всички граждани на Република България, че е защитено с Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ОН на 10 декември 1948 г и ясно осъзнавайки тези свои права.
Като се има предвид, че е от съществено значение, всеки един гражданин на Република България да не трябва да бъде принуден да прибегне, като последна мярка до бунт с оръжие в ръка, срещу тиранията и потисничеството, за да заяви своята ясна воля, че правата на всеки един Гражданин на Република България трябва да бъдат Защитени от върховенството на закона.
Като се има предвид, че в периода 1944-1989 правата на Българските Граждани са били подтиснати и потъпкани в разрез на Всеобщата декларация за правата на човека.
С ясното съзнание, че в годините на прехода 1989-2017 правата на Българските Граждани са продължили да бъдат тъпкани, и само формата на тирания и господствощото положение се е променило.
С ясното съзнание, че върховенството на Конституцията и законите се прилагат само, когато всички институции получили конституционна власт в името на народа работят за народа.

Ние Българските граждани решихме да подпишем тази декларация за правото ни на живот в Република България.

1. Ние Българските граждани изискваме от Всички конституционно овластени институции да включат възможността, ние Българските граждани да сме овластени, чрез ясни и прости процедури да отзоваваме всеки един представител на Властта, който нарушава нашите изконни граждански права или работи в наш ущърб.

2. Ние Българските граждани изискваме от всички институции да признаят върховенстовото на нашите права, гарантирани с Всеобщата декларация за правата на човека на ОН над Конституцията и нейната отмяна, в ситуации когато институциите не са в състояние да наложат върховенството на закона, с дадените им конституционни права и задължения.