Петиция срещу новото разпределение по групи, медицина, МУ-Варна

Уважаеми г-дин ректор на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна,
ние сме Вашите студенти по медицина. Обръщаме се към Вас с молба за преосмисляне на решението за сливане на групите на студентите по медицина от МУ-Варна (линк към новото разпределение на студентите по курсове и групи: http://students.mu-varna.bg/wp-content/uploads/2012/08/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0.doc )
Не сме съгласни с това Ваше решение поради следните причини:
1. Повечето новосъздадени групи се състоят от 12 човека. Вярваме, че този брой студенти ще затрудни като забави допълнително усвояването на материала, ще намали възможността за индивидуална изява на всеки студент, ще редуцира до минимум практическите ни умения. Ще доведе до допълнително напрежение между колегите, ще породи неудобство у пациентите в болниците и ще снижи продуктивността на медицинското образование в МУ-Варна.
2. Някои от групите са слети и в тях има 12 човека, докато други се състоят от 6 човека. Това поражда напрежение сред колегите поради чувство за неравнопоставеност.


Студенти по медицина в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна    Свържете се с автора на петицията