Мисли ЛОГИЧНО, живей екоЛОГИЧНО!

МОЯТА КАУЗА

„Мисли ЛОГИЧНО, живей екоЛОГИЧНО!“

Полиетиленовите торбички са неразделна част от нашето ежедневие. Те са резултат от бурното развитие на технологиите в областта на пластмасите през последните десетилетия. В много страни по света се провеждат кампании за ограничаване използването на полиетиленови торбички. Всички изследвания обаче доказват, че техните алтернативи са не по-малко вредни за околната среда.

От 1 октомври влизат в сила приетите от Министерския съвет изменения и допълнения в „Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци“. С тях се налага една непосилна продуктова такса за всички полиетиленовите торбички от 35 ст., с което се цели драстично намаляване на тяхната употреба.

Аз като гражданин на едно модерно общество, искам да продължа да използвам този продукт с грижа за природата!

Не съм съгласен да пожертвам правата си на модерен потребител в 21 век и да се върна десетки години назад във времето към един забравен начин за пазаруване с бабините торби и да  изхвърлям боклука  си с кофа.

Не съм съгласен като гражданин на най-бедната страна в ЕС да плащам най-висока такса, която е  над 2000% от себестойността на продукта.

Не съм съгласен моята страна да е единствена в света, която налага такса върху всички полимерни торбички. Забрани и жестоки рестрикции се налагат само в слаборазвитите африкански и азиатски страни, които не могат да се справят с проблема с отпадъците.

Дълбоко се съмнявам, че предлаганите алтернативи на полиетиленовите торбички биха имали положителен ефект върху екологията. Редица международни изследвания доказват, че полиетиленовите превъзхождат по осем от девет екологични показатели, хартиените, памучните и биоразградимите торбички.

Убеден съм, че само с ефективно разделно събиране, рециклиране и компостиране ще се справим с проблема с отпадъците. Със създаването на „рециклиращо общество“, ефектът за околната среда ще бъде много по-голям от всички забрани и рестрикции за даден продукт.

Убеден съм, че чрез законодателни промени трябва да се ангажира населението да спазва определени норми за разделно събиране на отпадъците, вместо налагането на забрани и рестрикции.

Съгласен съм, че в сегашният си вид Наредбата изигра положителна роля и ограничини използването на леките торбички под 15µ., но с прилагането на допълненията и измененията в нея ще се върнем с десетилетия назад.

 

Предлагам ви някои факти в подкрепа на моята кауза:

Факт е, че полиетиленовите торбички са до 10 пъти по-евтини от хартиените,  използват се многократно, за различни цели и при различни климатични условия. Имат  по-високи якостни качества, не се разпадат при намокряне.

Факт е, че ефективното разделно събиране на отпадъците води до намаляване на такса смет за домакинствата.

Факт е, че облагането с такса на полиетиленовите торбички ще засегне бюджета на всяко домакинство.

Факт  е, че полиетиленовите торбички отговарят на  изискванията за контакт с храни,  а хартиените – не.

Памучните  торби са в разрез с хигиенните норми на 21 век. При многократно им използване се констатира бактериологично замърсяване.

 

Ако желаете „Мисли ЛОГИЧНО, живей екоЛОГИЧНО!“ да стане и ваша кауза, моля за вашите коментари, предложения и идеи.  Убеден съм, че има още много хора, които мислят като мен.