Мисли ЛОГИЧНО, живей екоЛОГИЧНО!

МОЯТА КАУЗА

„Мисли ЛОГИЧНО, живей екоЛОГИЧНО!“

Полиетиленовите торбички са неразделна част от нашето ежедневие. Те са резултат от бурното развитие на технологиите в областта на пластмасите през последните десетилетия. В много страни по света се провеждат кампании за ограничаване използването на полиетиленови торбички. Всички изследвания обаче доказват, че техните алтернативи са не по-малко вредни за околната среда.

От 1 октомври влизат в сила приетите от Министерския съвет изменения и допълнения в „Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци“. С тях се налага една непосилна продуктова такса за всички полиетиленовите торбички от 35 ст., с което се цели драстично намаляване на тяхната употреба.

Аз като гражданин на едно модерно общество, искам да продължа да използвам този продукт с грижа за природата!

Не съм съгласен да пожертвам правата си на модерен потребител в 21 век и да се върна десетки години назад във времето към един забравен начин за пазаруване с бабините торби и да  изхвърлям боклука  си с кофа.

Не съм съгласен като гражданин на най-бедната страна в ЕС да плащам най-висока такса, която е  над 2000% от себестойността на продукта.

Не съм съгласен моята страна да е единствена в света, която налага такса върху всички полимерни торбички. Забрани и жестоки рестрикции се налагат само в слаборазвитите африкански и азиатски страни, които не могат да се справят с проблема с отпадъците.

Дълбоко се съмнявам, че предлаганите алтернативи на полиетиленовите торбички биха имали положителен ефект върху екологията. Редица международни изследвания доказват, че полиетиленовите превъзхождат по осем от девет екологични показатели, хартиените, памучните и биоразградимите торбички.

Убеден съм, че само с ефективно разделно събиране, рециклиране и компостиране ще се справим с проблема с отпадъците. Със създаването на „рециклиращо общество“, ефектът за околната среда ще бъде много по-голям от всички забрани и рестрикции за даден продукт.

Убеден съм, че чрез законодателни промени трябва да се ангажира населението да спазва определени норми за разделно събиране на отпадъците, вместо налагането на забрани и рестрикции.

Съгласен съм, че в сегашният си вид Наредбата изигра положителна роля и ограничини използването на леките торбички под 15µ., но с прилагането на допълненията и измененията в нея ще се върнем с десетилетия назад.

 

Предлагам ви някои факти в подкрепа на моята кауза:

Факт е, че полиетиленовите торбички са до 10 пъти по-евтини от хартиените,  използват се многократно, за различни цели и при различни климатични условия. Имат  по-високи якостни качества, не се разпадат при намокряне.

Факт е, че ефективното разделно събиране на отпадъците води до намаляване на такса смет за домакинствата.

Факт е, че облагането с такса на полиетиленовите торбички ще засегне бюджета на всяко домакинство.

Факт  е, че полиетиленовите торбички отговарят на  изискванията за контакт с храни,  а хартиените – не.

Памучните  торби са в разрез с хигиенните норми на 21 век. При многократно им използване се констатира бактериологично замърсяване.

 

Ако желаете „Мисли ЛОГИЧНО, живей екоЛОГИЧНО!“ да стане и ваша кауза, моля за вашите коментари, предложения и идеи.  Убеден съм, че има още много хора, които мислят като мен.

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам БАП да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook