За сградата на Математическа гимназия - Варна

От Инициативен комитет при МГ „Д-р Петър Берон” гр.Варна

 

ПОДПИСКА ЗА ЗАПАЗВАНЕ СТАТУКВОТО НА МГ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГР.ВАРНА

 

УВАЖАЕМИ БИВШИ И НАСТОЯЩИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА МГ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ПРИЯТЕЛИ, СЪМИШЛЕНИЦИ,

 

Инициативният комитет на родителската общност при МГ „Д-р Петър Берон” гр.Варна Ви уведомява за започнала агресивна кампания по преместването на МГ в друга сграда в града.

Родителският комитет на ОУ „Захари Стоянов”, с което МГ съвместно управлява общ сграден фонд, открито отправя искане до Министъра на образованието, младежта и науката, Омбудсмана на РБ с копия до представителите на местната власт, в което, позовавайки се на откровени лъжи за „неконтролируем прием” в МГ, неполагане грижи за сградата и дискриминирана позиция на „техните деца”, отправя открито искане за преместване на МГ в друга сграда.

Това искане е последвано от Подписка, инициирана за оставката на г-н Коста Базитов, зам.- кмет на Община Варна, в която накрая не случайно с малки букви е внесено към подписката и искане за преместване на МГ в друга сграда на сп. Почивка до Четвърта езикова гимназия.

 

Изразяваме възмущението си от подобни пропаганди, които със съдържащите се лъжи водят до дезинформация и противопоставяне на хората.

 

Приемът в МГ, която е профилирано училище, се утвърждава ежегодно на държавно ниво. Налице е утвърден  план – прием в МГ „Д-р Петър Берон” за учебната 2012-2013г.

 

Община Варна е предoставила сградата за съвместно управление на МГ „Д-р Петър Берон” и ОУ „З. Стоянов”. В по-голямата си част сградата е оборудвана, включително и с техника от страна на МГ. Гимназията разполага и с една от най-големите библиотеки.

 

Разбираемо е повдигането на въпроса за наличието на места в детските градини и училищата с разрастването на града. Но в същото време в ОУ „З.Стоянов” не учат само деца от квартала –40% са деца от други квартали.

 

Управлението на сградите се предоставя на училищата от органите на местната власт или държавата в зависимост от това чия е собствеността на базата. Предстоят промени в тази област с приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование, чието разглеждане непосредствено предстои. Тогава вероятно ще бъдат извършени и управленски реконструкции в училищата.

 

Но дотогава имаме действащи закон, договор за съвместно управление, заповед на кмета на Община Варна за разпределение на сградата между МГ и ОУ, утвърдени приеми в учебните заведения.

 

Предвид горното ние се обявяваме открито:

 

ПРОТИВ противопоставянето на децата ни в двете училища;

ПРОТИВ противопоставянето на близки семейства в двете училища;

ПРОТИВ противопоставянето на „хората от квартала” с другите граждани;

ПРОТИВ опасността от изкуствено създаване на конфликти, които могат да стигнат и до училищната скамейка или спортната площадка;

 

ЗА запазване на статуквото на МГ „Д-р Петър Берон”;

ЗА вземане на възможно най-правилното и целесъобразно управленско решение по отношение сградния фонд на двете училища в разумен срок;

ЗА спиране на насаждането на вражда между двете училища и внасяне на излишни емоции от страна на родителския комитет при ОУ „З. Стоянов”;

ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА ХОРАТА в тези трудни за всички времена в името на ОБЩАТА ЛЮБОВ КЪМ ДЕЦАТА НИ – ВСИЧКИ ТЕ СА НАШИ ДЕЦА.

 

МОЛИМ ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ДА ИЗРАЗЯТ ПОДКРЕПАТА СИ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПОДПИСКА, ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ.

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Мария Димиртова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...