За сградата на Математическа гимназия - Варна

От Инициативен комитет при МГ „Д-р Петър Берон” гр.Варна

 

ПОДПИСКА ЗА ЗАПАЗВАНЕ СТАТУКВОТО НА МГ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГР.ВАРНА

 

УВАЖАЕМИ БИВШИ И НАСТОЯЩИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА МГ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ПРИЯТЕЛИ, СЪМИШЛЕНИЦИ,

 

Инициативният комитет на родителската общност при МГ „Д-р Петър Берон” гр.Варна Ви уведомява за започнала агресивна кампания по преместването на МГ в друга сграда в града.

Родителският комитет на ОУ „Захари Стоянов”, с което МГ съвместно управлява общ сграден фонд, открито отправя искане до Министъра на образованието, младежта и науката, Омбудсмана на РБ с копия до представителите на местната власт, в което, позовавайки се на откровени лъжи за „неконтролируем прием” в МГ, неполагане грижи за сградата и дискриминирана позиция на „техните деца”, отправя открито искане за преместване на МГ в друга сграда.

Това искане е последвано от Подписка, инициирана за оставката на г-н Коста Базитов, зам.- кмет на Община Варна, в която накрая не случайно с малки букви е внесено към подписката и искане за преместване на МГ в друга сграда на сп. Почивка до Четвърта езикова гимназия.

 

Изразяваме възмущението си от подобни пропаганди, които със съдържащите се лъжи водят до дезинформация и противопоставяне на хората.

 

Приемът в МГ, която е профилирано училище, се утвърждава ежегодно на държавно ниво. Налице е утвърден  план – прием в МГ „Д-р Петър Берон” за учебната 2012-2013г.

 

Община Варна е предoставила сградата за съвместно управление на МГ „Д-р Петър Берон” и ОУ „З. Стоянов”. В по-голямата си част сградата е оборудвана, включително и с техника от страна на МГ. Гимназията разполага и с една от най-големите библиотеки.

 

Разбираемо е повдигането на въпроса за наличието на места в детските градини и училищата с разрастването на града. Но в същото време в ОУ „З.Стоянов” не учат само деца от квартала –40% са деца от други квартали.

 

Управлението на сградите се предоставя на училищата от органите на местната власт или държавата в зависимост от това чия е собствеността на базата. Предстоят промени в тази област с приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование, чието разглеждане непосредствено предстои. Тогава вероятно ще бъдат извършени и управленски реконструкции в училищата.

 

Но дотогава имаме действащи закон, договор за съвместно управление, заповед на кмета на Община Варна за разпределение на сградата между МГ и ОУ, утвърдени приеми в учебните заведения.

 

Предвид горното ние се обявяваме открито:

 

ПРОТИВ противопоставянето на децата ни в двете училища;

ПРОТИВ противопоставянето на близки семейства в двете училища;

ПРОТИВ противопоставянето на „хората от квартала” с другите граждани;

ПРОТИВ опасността от изкуствено създаване на конфликти, които могат да стигнат и до училищната скамейка или спортната площадка;

 

ЗА запазване на статуквото на МГ „Д-р Петър Берон”;

ЗА вземане на възможно най-правилното и целесъобразно управленско решение по отношение сградния фонд на двете училища в разумен срок;

ЗА спиране на насаждането на вражда между двете училища и внасяне на излишни емоции от страна на родителския комитет при ОУ „З. Стоянов”;

ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА ХОРАТА в тези трудни за всички времена в името на ОБЩАТА ЛЮБОВ КЪМ ДЕЦАТА НИ – ВСИЧКИ ТЕ СА НАШИ ДЕЦА.

 

МОЛИМ ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ДА ИЗРАЗЯТ ПОДКРЕПАТА СИ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПОДПИСКА, ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ.

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Мария Димиртова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook