НЕ НА ТОЛЕРИРАНЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА !

 

До

Европейския парламент,

Европейския омбудсман,

Министър - Председателя на Република България,

Министерството на правосъдието,

Президента на Република България,

Омбудсмана на Република България

 

 

 

ПРИЕТ Е ЗАКОН, КОЙТО ПОДКРЕПЯ ПРЕСТЪПНОСТТА - ПОДКРЕПАТА СЕ СЪСТОИ В:

1. ТОЛЕРИРАНЕ НА ПО - ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ

2. СЪЗДАДЕНА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА, ЗА ВЪРШЕНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

КОГАТО СТЕ ИЗМАМЕНИ ИЛИ ОГРАБЕНИ И ДРУГИ - ЧЕСТО НЕ ПОЛУЧАВАТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО НАД ВАС ПРЕСТЪПЛЕНИЕ - ЗАЩОТО РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ НЕ МОГАТ ДА ОТКРИЯТ ИЛИ УЛИЧАТ ВИНОВНИЦИТЕ И ПРЕЧКА ЗА ТОВА Е ЗАКОНА, КОЙТО ЗАБРАНЯВА - ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕТО:

/ (2) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2011 г.) Специалните разузнавателни средства се използват, когато това се налага при разследването на тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора, раздели I, II, IV, V, VIII и IX, глава пета, раздели I - VII, глава шеста, раздели II - IV, глава осма, глава осма "а", глава девета "а", глава единадесета, раздели I - IV, глава дванадесета, глава тринадесета и глава четиринадесета, както и за престъпления по чл. 219, ал. 4, предложение второ, чл. 220, ал. 2, чл. 253, чл. 308, ал. 2, 3 и 5, изречение второ, чл. 321, чл. 321а, чл. 356к и 393 от особената част на Наказателния кодекс, ако съответните обстоятелства не могат да бъдат установени по друг начин или установяването им е свързано с изключителни трудности. /

РАЗБИРАТЕ, ЧЕ СПОРЕД ТОЗИ ЗАКОН - САМО ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ КОИТО ДЕПУТАТИТЕ СА СМЕТНАЛИ, ЧЕ СА ТЕЖКИ - ИМАТ ПРАВО НА "СРС" , А ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - (СПОРЕД ДЕПУТАТИТЕ) НЕ ЗАСЛУЖАВАТ ПЪЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ, ЗА ДА СЕ РАЗКРИЯТ И УЛИЧАТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.


НИЕ ЖЕЛАЕМ - ДА СЪЗДАДЕТЕ ОЩЕ ЕДНА КАТЕГОРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА - /"СРЕДНИ"/, ЗА КОИТО ПО ПИСМЕНА МОЛБА НА ЖЕРТВИТЕ  НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (С ЦЕЛ ДА СЕ ОТКРИЯТ ИЛИ УЛИЧАТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ), ТЪЙ КАТО Е НЕЛЕПО - ДА СМЯТАТЕ,  ЧЕ МНОГО ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СА ЛЕКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (КАТО ТОВА ДА НИ ОТНЕМАТ ЕДИНСТВЕНОТО ЖИЛИЩЕ).
ИМА СЛУЧАИ, НА ХОРА КОИТО СА СЕ САМОУБИЛИ, ЗАРАДИ ОТНЕТОТО ИМ ЧРЕЗ ИЗМАМА  ЖИЛИЩЕ  ИЛИ ЗАРАДИ ДРУГО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, НА КОЕТО СА БИЛИ ЖЕРТВА - СЛЕД КАТО ХОРА СЕ САМОУБИВАТ ИЛИ ПОЛУЧАВАТ СЪРДЕЧЕН УДЪР, ИНСУЛТ И ДРУГИ ВРЕДИ В ЗДРАВЕТО, ЗАРАДИ ТОВА ЧЕ СА ПОСТРАДАЛИ ОТ ИЗВЪРШЕНО НАД ТЯХ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ - ТОВА ЛЕКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ЛИ Е ГОСПОДА ДЕПУТАТИ ИЛИ ЦЕЛТА ВИ Е ДА МОРИТЕ НАРОДА !!!???
ВАЖНО !!!   ВАЖНО !!!   ВАЖНО !!!
ЗА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ПОСОЧЕТЕ  ТАКАВА - НА КОЯТО И ПОМНИТЕ ПАРОЛАТА ЗА ВЛИЗАНЕ ..И СЛЕД КАТО "ПОДПИШЕТЕ" ПЕТИЦИЯТА - ВЛЕЗТЕ В ЕЛ. ПОЩАТА КОЯТО СТЕ ПОСОЧИЛИ  В ПЕТИЦИЯТА, ЗА ДА КЛИКНЕТЕ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОДПИС, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ВСИЧКО ЩЕ Е НАПРАЗНО..
(АКО ИСКАТЕ СПРАВЕДЛИВОСТ В ТАЗИ МАФИОТСКА ДЪРЖАВА - МОЛЯ СПОДЕЛЕТЕ  ПЕТИЦИЯТА НА ВСИЧКИТЕ СИ ФЕЙСБУК ПРИЯТЕЛИ !)