Венета Марковска няма място в Конституционния съд

До

Президента на Република България

Председателя на Народното събрание

Министър-председателя на Република България

Министъра на правосъдието

 

Изборът на съдия Венета Марковска от Народното събрание за член на Конституционния съд беше белязан от липса на прозрачност - не бяха зададени въпроси на кандидатите и не беше обсъдена тяхната пригодност, с което се затвърди подозрението, че избраните за конституционни съдии са избрани в резултат на задкулисна сделка. Нещо повече, не беше позволено данни, публикувани още през 2010 година в изданията Медиапул и Капитал, поставящи под съмнение нравствените качества на съдия Марковска да бъдат поставени на вниманието на народните представители и да бъде поискано обяснение от кандидата.

Незабавната реакция на Европейската комисия доведе до поредица от действия от страна на заинтересуваните страни да убедят обществеността в легитимността на избора на съдия Марковска. Самата Марковска направи множество изказвания, в които неколкократно промени твърденията си относно изнесените от медиите данни, с което допринесе за разбирането, че не казва истината и има какво да крие. Междувременно нови публикации в Медиапул и Капитал извадиха на показ данни, директно уличаващи съдия Марковска в лъжа.

Както е известно, Конституцията на Република България изисква за конституционни съдии да бъдат избирани юристи с високи професионални и нравствени качества. Данните, изнесени в пресата и изказванията на съдия Марковска след избирането ѝ пораждат сериозни съмнения за нейните нравствени качества.

Създадената ситуация опасно разклаща вярата на българските граждани в способността на съдебната система в България да бъде независима от другите власти в страната и да раздава правосъдие.

С настоящата петиция долуподписаните настояваме институциите в Република България спешно да намерят конституционно приемливо решение за преразглеждане на избора на съдия Венета Марковска за конституционен съдия. Поправете грешката сега, защото цената на тази грешка ще се покачва! Крайната цена може да се окаже окончателното сриване на доверието в политическата и конституционна система на страната с непредвидими последствия. Поемете своята отговорност и поправете грешката сега.