Декларация в подкрепа на семейството - Поход за семейството 2019

2019-06-08-March-fot-Family-Declaration1.png

ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И БЪЛГАРСКИТЕ МИНИСТРИ

ДО Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от участниците във втория Национален „Поход за семейството“,
провел се в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе
на 08 юни 2019 г. чрез мирни празнични събрания и шествия

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Семейството е най-малката естествена, самостоятелна социална и икономическа група от индивиди. То стои в основата на изграждането, развитието и благоденствието на всяко общество. Семейството е доказало своята важност в човешката история. Поколение след поколение, независимо от обществения строй, във времена на мир или на война, в периоди на благополучие или на несигурност, семейството винаги е било и остава най-добрата среда за формиране и изразяване на човешката самоличност. Средата на семейството позволява да се развие пълноценно всеки човешки потенциал. За хиляди години единствено създаването на семейство от мъж и жена е благоприятствало раждането, отглеждането и възпитанието на деца, и е спомогнало запазването на човешкия вид.

Ето защо, семейството се нуждае от закрила от обществото и държавата. В тази връзка призоваваме Вас, като наши народни представители и управляващи, да подкрепите следната Декларация в подкрепа на семейството, като поемете ангажимент:

 1. Да се застъпвате за утвърждаване на семейството, основано на брачния съюз между един мъж и една жена, като най-добрата среда за отглеждането и възпитанието на децата.

 2. Да провеждате политики и приемате стратегически документи центрирани върху семейството и децата, а не само върху децата като отделен субект.

 3. Да подкрепяте както равнопоставеността на половете, така и различията между мъжа и жената и тяхната уникална роля за пълноценното развитие на децата.

 4. Да се застъпвате за зачитането на първостепенното право и отговорност на родителите за отглеждането, възпитанието, здравето и образованието на техните деца, съгласно избора и убежденията.

 5. Да се противопоставите на въвеждането на джендър и ЛГБТ-обучения и програми в образователните институции.

 6. Да се застъпвате и активно да насърчавате правата на човека, включително човешкия живот и достойнство, свободата на словото, съвестта и религията.

 7. Да отстоявате и защитавате правото на страната ни сама да определя политиката си в сферата на брака и семейството, родителските права, образованието и здравеопазването.

 8. Да съдействате за приемане на политики и създаване на такива икономически условия, които осигуряват достоен живот на семействата, насърчават раждаемостта и допринасят за справяне с демографската криза.

 

С УВАЖЕНИЕ,

Главни представители и координатори за „Поход за Семейството“ по градове:

София – Ивайло Тинчев
Пловдив – Мая Христозова
Варна – Димитрина Иванова
Бургас – Нели Тончева
Русе – Даниела Илиева

И всички български граждани, участвали и подкрепили активно втория Национален „Поход за Семейството“ в петте най-големи български града.

 

Исканията на декларацията са основани на:

 • Конституцията на Република България;
 • Конвенцията за защита правата на детето;
 • Международния пакт за гражданските и политическите права (чл. 18, т. 5);
 • Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи (чл. 2 от Протокол № 1);
 • Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 5 и чл. 11, т. 2);
 • Всеобщата декларация за правата на човека;
 • Закона за училищното и предучилищното образование (чл. 3, ал. 2 и чл. 11, т. 2);
 • Хартата за основните права на Европейския съюз чл. 5, чл. 6, Договора за Европейския съюз;
 • Резолюция за защита на семейството (A/HRC/29/L.25) на ООН, юли 2015 г.

 

* Не забравяйте да потвърдите подписа си от линка в имейла, който ще получите от peticiq.com!


Национална асоциация "Поход за семейството"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Национална асоциация "Поход за семейството" ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично тази информация в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:



Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...