ПЕТИЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ ВЪВ ВИЛНА ЗОНА „ЛЮЛИН“,РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“,гр.СОФИЯ

ДО: г-жа Йорданка Фандъкова-Кмет на гр.София        

       г-жа Ирина Савина-Зам.кмет на гр.София

ОТ: Собственици на урегулирани поземлени имоти  във вилна зона „Люлин“, район „Овча купел“, гр.София

ПЕТИЦИЯ

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА  ВОДОСНАБДЯВАНЕ И УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ ВЪВ ВИЛНА ЗОНА „ЛЮЛИН“,РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“,гр.СОФИЯ         

Уважаема г-жа Йорданка Фандъкова,         

Уважаема г-жа Ирина Савина,         

Ние, собствениците на урегулирани поземлени имоти  във вилна зона „Люлин“, район „Овча купел“, гр.София се обръщаме към Вас със настоятелно искане да предприемете незабавни действия за изграждането на водоснабдяването и уличната водопроводна мрежа  за питейно-битови нужди във вилната зона.          През 2010г. „Софийска вода“ АД в качеството си на инвеститор, възлага  изготвянето на идеен проект за Обект:Водоснабдяване на вилна зона „Черния кос“ и вилна зона „Люлин“,Район „Овча купел“,гр.София. Проекта е приет от инвеститора на вътрешен експертен съвет с незначими забележки,които ще бъдат отстранени в следващата фаза на проектиране-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ.         

Най-учтиво молим и настояваме  в.з. „Люлин“ да бъде включена в изготвящото се РПИП /регионално пред инвестиционно проучване/ за водоснабдяване и канализация на гр.София,тъй като тя по непонятни за нас причини не е включена.          Усилията ни за решаването на този проблем датират от много години, за което прилагаме нотариално заверено ПЪЛНОМОЩНО-ДЕКЛАРАЦИЯ от 2003 г..         

Считаме за НЕДОПУСТИМО И КРАЙНО УНИЗИТЕЛНО през 21 век да продължаваме да живеем без вода за питейно-битови нужди,имайки пред вид,че вилна зона „Люлин“ се намира в агломерацията на гр.София,Район „Овча купел“ и всички собственици на УПИ сме редовни данъкоплатци.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Кирил Григоров да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook