ПРОТИВ! ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА КИНА ДРАГНЕВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ЯСЛА № 5 „ПРОЛЕТ”

МЕСТНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА „ПРОТИВ! ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА КИНА ДРАГНЕВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ЯСЛА № 5 „ПРОЛЕТ”

с предложения до кмета на Община град Добрич:

1. Да бъде оттеглено връченото на 01 март 2019г. предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение

2. Кина Драгнева да остане на длъжността директор на Детска ясла №5 „Пролет” до края на календарната 2019 година и да бъде освободена след проведен конкурс за избор на нов директор.

С подписа си ПОДКРЕПЯМ настоящата инициатива и давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с внасянето на подписката до кмета на Община град Добрич


МЕСТНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА    Свържете се с автора на петицията