В подкрепа на предложение за изграждане на закрити кортове в гр.Бургас

Уважаеми съграждани и любители на тениса, с настоящата петиция се обръщаме към всички вас за подкрепа на внесено предложение за гласуване в Общински съвет– гр.Бургас, относно приемане на решение за изграждане на олекотена покривна конструкция над тенис кортове, част от съществуваща спортна инфраструктура в гр.Бургас. Липсата на подобно съоръжение в град като Бургас е в ущърб, както за многобройните любители на тениса, така и за подрастващите поколения, занимаващи се професионално с този спорт.

Община Бургас в последните години инвестира сериозни ресурси в спортната инфраструктура. От тенис общността се надяват, че в бюджет 2020 могат да се предвидят средства за изграждане на закрити тенис кортове. По този начин ще бъдат създадени условия за подготовка не само за бургаските състезатели и любителите на тениса, но ще се даде още една възможност за развитие на спортен туризъм, тъй като наличието на едно подобно съоръжение ще утвърди Бургас като тенис център в страната.


Инициативен комитет    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Инициативен комитет да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook