В защита на инспектор Ренета Недялкова

Уважаеми проф.  д-р Христо Илиев Бонджолов,

Тук ще видите колко от студентите искат връщането на инспектор Ренета Недялкова във филологически факултет. Съобразете се тях!

Инспектор Ренета Недялкова е висок професионалист в своята работа и върши незаменима работа на своето работно място в административното обслужване на студентите. Човечна и морална личност, от която се нуждае администрацията на ВТУ в общуването ѝ със студентите. Ние оценяваме нейните високи професионални качества, които тя притежава и искаме да продължи да работи в администрацията на ректората.

-----------------------------------

Нека всички, които искат обратно инспектор Ренета Недялкова във филологически факултет, да подпишат петицията.