Искаме си въздуха и пространството за игра!

Уважаеми дами и господа!

Обръщаме се към родители, детски учители, директори на детски градини и всички граждани, които мислят, че Наредбите в България не се издават, за да се заобикалят. С обнародваните в Държавен вестник промени в Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, площта на помещенията в детските градини  зависи от броя на децата, вместо да има досегашните определени размери. Площта за всяко от помещенията – спалня, занималня и физкултурно-музикален салон, трябва да осигурява минимум 4 м2 и 6 м3 за всяко дете. Говорим за детската агресията и последиците от нея, а не търсим елементарните причини за това  - въздух и пространство. За каква игра ще става въпрос, когато те трудно се разминават и за какво качество в образователния процес? Продължаваме да гледаме  всичко това, при положение, че има ясни правила, действаща Наредба. Ако наистина сте отговорни родители, ако ви е грижа за спокойствието и комфорта на децата, ако искате гарантираното пространство за игра, молим Ви, подпишете петицията! Това са нашите деца, нашето бъдеще, нашето всичко!