Отворено писмо в защита на Христина Шиндова

До Министъра на образованието, До Омбудсмана на РБългария, До Председателя на комисията по образованието към НС До СБУ и всички учителски синдикати  

ОТВОРЕНО ПИСМО

от група учители

в подкрепа на Христина Шиндова,

учителката, която каза ИСТИНАТА  

Уважаеми г-н Министър, уважаема г-жо Омбудсман, уважаема г-жо Председател, уважаеми председатели на синдикалните организации,

Обръщаме се към вас по повод жалбата на председателя на сдружение „Защита на правата на хората с аутизъм в България“ Кристина Николова, отнесена към „всички отговорни институции“, както се твърди по медиите. В жалбата г-жа Николова изказва опасения от думите на учителката Христина Шиндова, позволила си на висок глас да изрече онова, което е в мислите на болшинството учители.

Ние смятаме, че Новият закон, който разтури помощните училища и сведе функцията на специализираните центрове за помощ на деца със СОП до минимум, а в същото време вмени тежки отговорности на необучени учители, изразява по този начин цинично отношение към хората, на които е поверено бъдещето на нацията. Всеки един от нас се чувства твърде обезверен след последната учебна година, доколкото при започването на работа в длъжностната ни характеристика не се е поставяло изискването да бъдем, освен висшисти в съответна специалност с педагогическа правоспособност, още и обучени специалисти по специална и социална педагогика. Както ви е известно, тези две специалности се изучават в рамките на четиригодишно обучение с диплома за завършен бакалавър. Това означава, че никакви инцидентни къси или по-дълги курсове не биха могли да компенсират липсата на квалификация и пригодност за боравене с деца с тежък СОП, които често се оказват и твърде агресивни.

За да бъдем напълно ясни, това, което политиците и чиновниците от МОН се опитват да вменят като задължение на българския учител, прилича, както го оприличи наш колега, с вменяването на инженер, който умее да чертае, задължението ежедневно да прави кройка на костюм, просто защото има съпътстващи умения.

Смятаме Закона за непригоден в рамките на съществуващото статукво. Никаква козметична промяна в Наредбата за приобщаващо образование, по наше мнение, няма да подобри положението, докато не стане пределно ясно – буйни деца със СОП нямат място в паралелките, в които често учениците достигат до 26-30 души в клас, нито в детската градина, където на практика почти няма ограничение в бройката деца.

Изказваме пълното си съпричастие към колегата Шиндова, която в свободното си време е направила частно изказване по повод действителността, в която живее. Не приемаме никакво наказание, мъмрене, психически тормоз да бъде оказван над нито един учител заради това, че си е позволил в СВОБОДНОТО си време да изкаже на глас свои мисли.

Смятаме, че е недопустимо да се връщаме в едни мракобесни времена, в които хората нямаха правото да говорят свободно или за приказките си биваха наказвани с наказание или порицание пред строя. Надяваме се незабавно да прекратите всякакъв опит за тормоз не само върху конкретния човек, но и върху учителството като цяло.

Апелираме към вас да прецените значително по-добре ситуацията, при която натоварвате некомпетентни в областта на социалната и специалната педагогика хора да се опитват да вършат работата на съответно обучените кадри. Искаме незабавна промяна на Закона, широко обсъждане на проблема и прекратяване на всякакви опити от заинтересовани родители да обиждат хората, които всеки ден са на фронта в борбата за доброто образование на ВСЯКО ЕДНО ДЕТЕ.

С уважение,

Учителите на България

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Яна Шишкова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...