Да не играем повече GTA Online

Нека задружно забравим тази игра и никога повече не я докосваме. :]

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Bas Stun да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook