По-големи права на Горските и Ловните стражари.

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, И ВОДЕЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ.

Петиция за по-големи права, трудово възнаграждение и категория труд за ГОРСКИТЕ И ЛОВНИТЕ СТРАЖАРИ.

 
Уважаеми, Господин Ремен Радев,
Уважаеми, Госпожин Стефан Янев,
Уважаеми, Проф. д-р Христо Бозуков,
Уважаеми, Народни Представители,
Уважаеми, Политически Партии,

Във връзка с трагедията случила се с двама наши колеги при гасене на горски пожар около Сандански и неспирните и зачестили посегателства срещу живота и здравето на нападаните горски и ловните стражари при изпълнение на служебните им задължения, много горски и ловни стражари казват, че вече ги е страх да си вършат работата, понеже сегашният закон не ги защитава, а точно обратното. Искаме права равни на тези на  горските инспектори. Права са дадени на горските инспектори, който работят в регионалните дирекции по горите, но не и на горските и ловните стражари който извършват непосредствена охраната на поверените им охранителни участъци и носят отговорност ако не са си свършили работата. Трябва да се направят промени в Закона за горите, за да можем да си извършваме задълженията без страх, стрес и притеснения, без да има нито бити, нито убити горски стражари, без да има запалени коли и къщи, със заплата която, да стига без да се чудим как да свързваме двата края(ниските заплати са предпоставка за корупция или за заеми към банките) и Втора категория труд за да могат нашите колеги, които са пазели и залесявали нашите гори по 40 години и са навършили 60 годишна възраст да се насладят на спокойни старини с пенсия а не да трябва още 5-6 години да ходят по стръмните планински склонове за да маркират, да гонят бракониери, да гасят горски пожари и да се справят с тежките метеорологични условия през различните сезони.

                            НАШИТЕ ИСКАНИЯ СА:

         1. Да се промени Закона за горите така, че горските и ловните стражари да имат същите права като горските инспектори със следните изменения и допълнения в закона за горите в чл. 200 : 

Чл. 200. (1) При изпълнение на служебните си задължения горските инспектори и (НОВО) горските и ловните стражари или  лицата по чл.190 имат право да:...

         Нападението и заплахите над горските и ловните стражари и горските инспектори да стане изключително тежко наказуемо, като за целта се промени НК.
         Горските и ловните стражари трябва да имат право да:
         Да задържат нарушителите на мястото / в земеделска територия/ на извършване на нарушението, до като пристигнат органите на МВР.
         Да проверяват тяхната самоличност по лична карта.
         Да използват физическа сила и помощни средства при противодействие на нарушителите или отказ да се изпълни законово разпореждане и извън поверените им за опазване горски територии в района на дейност на съответното държавно предприятие, също и на назначените лица за опазване на горските територии - общинска собственост.
          Да имат право да използват: белезници, каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни - кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства.
          Горските стражари да имат право да извършват проверки на гори независимо от тяхната собственост или големине и независимо от това дали става въпрос за гори върху земеделска земя или не.
 
          2. Да се увеличат заплатите на горските и ловните стражари с  50% за да се осигури едно нормално съществуване на хората който опазват българската природа, понеже те извършват фактическата охрана на поверените им охранителни участъци и носят цялата отговорност за всичко което се случва в тези охранителни участъци.
 
          3. Да се увеличи и приравни категорията на труд на заетите в горското стопанство от 3-та на 2-ра заради неблагоприятните теренни и климатични условия през различните сезони, борбата с бракониери и гасенето на горски пожари в знак на уважение към по-възрастните лесовъди който си отдават живота за благото на гората. Поради всичко изброено, предлагаме професията да бъде допълнена като нова точка 45, ал. 2 на Наредбата за категоризация на труда при пенсиониране.   
        

Инж. Николай Адев - Горски стражар    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Инж. Николай Адев - Горски стражар да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...