Против намалението на коефициентите "множители" в приложението Glovo Courier

До:

г-жа Естер Георгиева,  Кey Account Manager at Glovo

г-жа Дилиана Чоролеева, Finance Lead, Bulgaria at Glovo

г-жа Паулина Коларова, Glover Specialist at Glovo

г-н Любомир Петров, Senior Sales Executive at Glovo  

 

Относно: Намалението на коефициентите или т.нар “Bonus” за умножение при изчисляване възнаграждението на куриерите за извършена доставка.  

 

Уважаема г-жо Естер Георгиева, Дилиана Чоролеева, Паулина Коларова и г-н Любомир Петров.

Пишем до Вас от името на куриерите на Glovo в България, гр. София.

Както знаете ние сме независими професионалисти, които извършваме доставки със собствено превозно средство на това, от което се нуждаят хората в определен момент, за да улесним техния живот. Работата ни е динамична, забавна, но и много отговорна. Постоянно сме в движение и в комуникация с обектите, от които взимаме поръчките и с клиентите, на които доставяме.

При всяка поръчка подхождаме с особено високо внимание за извършване на цялостния процес по безпроблемното й логистиране, като спазваме всички закони за движение по пътищата.

Като лице на компанията, ние винаги сме усмихнати, комуникативни и позитивни, за да направим експириънса на потребителите на Glovo максимално приятен, за да поръчат отново и да се превърнат в амбасадори на марката и услугата. Това несъмнено е правилната формула за успех и симбиоза в работата между компанията Glovo, куриерите, обектите и потребителите.  

 

ИНФЛАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, ЮНИ 2021

В приложената фигура 1, показваме инфлацията в България за юни 2021 година, измерена чрез индексът на потребителските цени (ИПЦ)*:

Фиг._1_._Инфлация,_измерена_чрез_ИПЦ,_по_месеци_.jpg

Инфлацията от началото на годината (юни 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 1.5%, а годишната инфлация за юни 2021 г. спрямо юни 2020 г. е 2.7% (фиг. 1). Както добре се вижда на диаграмата, инфлацията в България е в постоянен тренд на растеж още от края на първото тримесечие на годината и през цялото второ тримесечие.

*Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t-1.

Пълния доклад относно ИНФЛАЦИЯ И ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ ЗА ЮНИ 2021 ГОДИНА е публично достъпен и може да бъде разгледан на следния интернет адрес - https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Inflation2021-06_V4R6BB3.pdf

 

КОЕФИЦИЕНТИ „МНОЖИТЕЛИ“

В периода на последните месеци (юни, юли, август 2021 г.), станахме свидетели на неколкократно намаляване на коефициентите или т.нар “Bonus” за умножение при изчисляване възнаграждението на куриерите за извършена доставка, като те достигнаха до нива 1,5 лв. за някои от работните слотове.

По-ниските коефициенти предполагат и по-ниско заплащане към куриерите на фона на постоянно растящите цени на горивата и разходите за живот.

Трябва да отбележим, че с така рязка промяна спада:

  • Мотивацията за изпълнение на работните задължение на куриерите на Glovo.
  • Желанието за изпълнение на поръчки.
  • Броят на доволните клиенти поръчали през приложението Glovo.  

Категорично заявяваме, че ситуацията е напълно неприемлива и не кореспондира с икономическата обстановка в страната.

На база по-гореизложените аргументи, моля обърнете внимание на нашето искане:

  • Да се преизчислят коефициентите или т.нар “Bonus” за умножение при изчисляване възнаграждението на куриерите за извършена доставка.
  • Да няма коефициенти по-ниски от 2.0 лв. тъй като е икономически неизгодно и неоправдано да се извършва доставка от куриер.
  • Като цяло услугата по поръчка през приложението Glovo да бъде представена по адекватен и win-win начин, а не за сметка на куриерите, които контактуват с клиентите.

Очакваме с нетърпение да получим Вашия отговор и бъдещите стъпки за действие по отношение на нашето искане.  

С Уважение:

Куриерите на Glovo в България, гр. София

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Владо Николов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...