За премахване на зеления сертификат

Quoted post


Гост

#21

2021-12-06 09:37

Да, това се очакваше. Никаква възможност за защита поради динамиката на тези заповеди. Доста време се чудех защо практикуват точно този ред, ето го отговора - бягат законно от закона... Съдът не може да настигне издаването на тези заповеди и тяхната отмяна. Но вредите така или иначе са налице. Факт е, че тази заповед нанася огромни имуществени и неимуществени вреди върху целия народ. Дори и да е отменена, за периода на действието й тя е нанесла щетите и съдът не би следвало да отхвърля на това основание. Друг е въпросът, че новата, с която старата е отменена, не променя положението на гражданите относно този сертификат. Той не е отменен с новата. Дали не е добре да се търси обща защита за вреди, причинени на граждани, от неправомерни действията на държавната администрация като цяло по ЗОДВПГ и да се съберат всички заповеди в това число, макар и отменени?

Отговори


Гост

#25 Re:

2021-12-06 09:43:49

#21: -  

Ето това си мислех и аз, като логично продължение и отговор на тези съдебни решения. Общи или отделни дела за нанесени вреди (морални и/или материални) от всички отменени заповеди, като се включат и бъдещи такива.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...