Да се инкриминират трудово-правните нарушения на работодателя!

Quoted post


Гост

#9

2011-06-03 10:14

Не е лошо да се помисли за изплащане на заплатите от фалиралите предприятия. В момента се удоволетворяват първо задълженията към бюджета, към банките, заедно с лихвите, към доставчиците, и ако остане нещо - на работниците. Хората не могат да си вземат целите заплати, а за лихви - да не говорим.

Отговори


Гост

#11 Re:

2011-06-05 14:00:16

#9: -

Защо за 22 години "демокрация" нито една власт не постанови работниците да получават своите вземания от работодателя с лихви, както се даде право на доставчиците на услуги като електроснабдяване, водоснабдяване, отопление, комуникации и др. да събират сметките си с лихви. Както банките събират кредити с лихви. Би било в реда на нещата и работниците да получават лихви към заплатите, които българският "бизнес" им дължи.

"Бизнесът" си има своите организации, които отстояват неговите интереси. А какво постигнаха т.нар. профсъюзи като "Подкрепа", КНСБ, "Промяна" и други подобни? Видно е, че интересите на наемния работник не се защитаваха от никого поне до скоро - все по-често служителите на редица фирми вече се обединяват в синдикати по месторабота с цел да защитават своите права. Има и синдикати като "Автономен работнически синдикат", създаден от наемни работници, който приема членове и секции от различни предприятия, региони и професии, пак с цел заедно да се борят за правата и живота си.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook