За премахване на зеления сертификат


Гост

/ #33 Отменена, само за да издадат нова Заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г. ..

2021-12-06 10:24

#1: -  

Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021, изменена със Заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки (отменена със Заповед № РД-01-890 от 26.10.2021 г.)

З А П О В Е Д

№ РД-01-856/ 19.10.2021

изменена със Заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г.

 
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...