За премахване на зеления сертификат

джани

/ #2

2021-11-07 22:11

 адвокат Ламбова ,, В петък, на 4 ноември 2021 г. адвокат Нина Ламбoва, внесе за втори път жалби в Административния съд - София град от името на лабораторен лекар, преподавателка в медицинска академия – също лекар, група неонатолози, както и от Съюза на организациите в любителското изкуство в качеството им на хора, упражняващи свободни професии, работодатели, преподаватели и организатори на събития. 

Жалбите се пускат повторно, тъй като отмяната на предишната заповед води до блокиране на старите жалби, което лишава гражданите от правосъдие в жив процес за доказване на всички пороци на заповедта, обясни адвокат Ламбова.
Според нея е недопустимо разрешението за разпространение на т. нар. ваксини в Европа (включително за дискусии в страните членки) да се съкрати от общо 89 дни само на 3 дни! Разрешението е за година, като до изтичането му друга ваксина (включително и българската) не може да стъпи на европейския пазар, защото няма процедура за одобрение, обяснява адвокатът.
Тя твърди също, че разрешението на Европейската комисия по лекарствата не отменя задължението на България да издаде такова, защото според чл.5, пар.2 на Директива 2001/83 разрешаващият титуляр – държавата членка на ЕС, трябва да поеме отговорност за действието на ваксините без лиценз вместо производителя. Нещо, което управляващите не са направили. Вместо това нашата държава прехвърля отговорността на самите хора, които трябва да подписват „информирано съгласие”, преди да се ваксинират. (А когато някой пострада или умре след ваксиниране, няма никаква компенсация за това.),,
 Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...