За премахване на зеления сертификат


Гост

/ #83

2021-11-04 22:54

Ей това се нуждае от скоростно завеждане на дело :

"VIII. При констатиране на тежки нарушения на въведените с тази заповед противоепидемични мерки контролните органи изпращат незабавно сигнал до прокуратурата за извършване на проверка за наличие на престъпление по чл. 355 от Наказателния кодекс."

Вменяването на вина и то с общ административенхакт (заповед на министър) в противоречие на НК и НПК е нищожен акт - поради липса на компетентност и е престъпно деяние (умисъл и ясно съзнаване на последиците).

 

Ако има в екипа наказателен адвокат
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...