Петиция за признаване на бълг. език в ЕС като матуритетен език

С уважение

/ #10

2016-04-11 09:49

 Неотменима част от доброто образование на всеки специалист, е отличната подготовка по родния език, която може да осигури качествено общуване във всяки момент от професионалния и личния му живот.