Петиция за признаване на бълг. език в ЕС като матуритетен език

Михаил Цеков
Гост

/ #8

2016-04-11 09:45

Като председател на управителния съвет на българско училище в Мюнхен "Паисий Хилендарски" напълно подкрепям петицията. Мога да допълня, че постигането на целите на петицията е в интерес и на държавите, в които растат българчета, тъй като за усвояването на чужд език, като предпоставка за интеграцията там, е абсолютно необходимо първо да се усвои, а след това - да се поддържа майчиния език.