Петиция за признаване на бълг. език в ЕС като матуритетен език


Гост

/ #5

2016-04-10 20:09

Българският език е официален език в държава, членка на ЕС, т.е. той е равноправен с официалния език на всяка от останалите страни членки.