Искаме награда за Милко, опълчил се срещу насилие над куче


Гост

/ #119

2016-03-28 13:44

1. Престъпленията против реда и общественото спокойствие са предвидени в едноименната Глава десета от Особената част на НК (чл. 320 – 329 НК).Родов обект на тези престъпления е нормалният обществен живот на гражданите. С тях се накърняват интереси както на обществото като цяло, така и на отделните негови членове. В някои случаи може да се стигне до засягане на личността, собствеността или социалното управление – нормалната дейност на държавните органи и обществените организации.Разглежданите престъпления могат да се обособят в четири групи:- създаване на предпоставки за престъпна дейност (чл. 320 – 322 НК);- неспазване на правилата за осъществяване на определени дейности (чл. 323 – 324 НК);- нарушаване на общественото спокойствие (чл. 324 – чл. 325 НК)

А,тоз който е искал да убие горката животинка смятам,че трябва да си получи заслуженото!!!!

АМАН ОТ БОКЛУЦИ И ПСИХИЧНО НЕУРАВНОВЕСЕНИ ПСИХОПАТИ!!!!
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook